Hlavní obsah

idea [aɪˈdɪə]

Vyskytuje se v

idea: of sth cíl, účel, záměr čehothe idea

relish: of sth těšit se na corelish the idea

fixed: fixní ideafixed idea

faintest: Nemám potuchy/(ani) nejmenší tušení.I haven't the faintest (idea).

fanciful: smyšlenky, výmyslyfanciful ideas

get: abyste si udělali představu ...for you to get an idea ...

may: Možná, že to není špatný nápad.It may not be a bad idea.

nor: Nemám tušení. – Já taky ne.I have no idea. – Nor do I.

repugnant: Ta myšlenka se mi naprosto příčí.I find that idea totally repugnant.

slight: Nemám nejmenší potuchy.I don't have the slightest idea.

sound: Zní to jako skvěly nápad.It sounds like a great idea.

whether: jestli je to dobrý nebo špatný nápadwhether it's a good or bad idea

fixní: fixed idea, idée fixepsych. fixní idea

jasno: mít jasno v čembe clear about sth, have a clear idea of sth

koketovat: koketovat s myšlenkou na coflirt with the idea of doing sth

pojem: nemít o čem (ani) pojemhave no idea about sth

představa: utkvělá představafixed idea, posedlost obsession

utkvělý: utkvělá představafixed idea

namluvit: Kdo ti tohle namluvil?Who told you this nonsense?, Who gave you this idea?

nápad: Mám nápad!I've got an idea!

pára: Nemám páru. netušímI don't have a clue., (I have) no idea., Ask me another.

ponětí: Nemám ponětí.(I have) no idea., I have no clue.

potucha: Nemám (ani) potuchy.I have no idea., I don't have the slightest idea.

přiblížit: Můžeš nám nějak přiblížit, jak...?Can you give us an idea of how ...?

přivlastnit si: Přivlastnili si ten nápad.They appropriated the idea.

reálný: reálná představa o čemrealistic idea about sth

senzační: senzační nápadgreat idea

tušení: nemít ani tušení o čemhave no idea of sth

tušit: Vůbec netuším.I haven't the slightest/faintest idea.

ústřední: ústřední myšlenka čehomain idea/theme, keynote of sth

vůbec: Máš vůbec představu ...?Do you have any idea ... ?

zdání: Nemá ani zdání o ...He has no idea of ...

znamenitý: znamenitý nápadexcellent idea

buck up: vzchopit se, sebrat sebuck up (one's ideas)