Hlavní obsah

idea [aɪˈdɪə]

Vyskytuje se v

buck up: buck up (one's ideas)vzchopit se, sebrat se

relish: relish the ideaof sth těšit se na co

fixed: fixed ideafixní idea

faintest: I haven't the faintest (idea).Nemám potuchy/(ani) nejmenší tušení.

fanciful: fanciful ideassmyšlenky, výmysly

get: for you to get an idea ...abyste si udělali představu ...

may: It may not be a bad idea.Možná, že to není špatný nápad.

may: It may not be such a good idea.Možná to není až tak dobrý nápad.

nor: I have no idea. – Nor do I.Nemám tušení. – Já taky ne.

repugnant: I find that idea totally repugnant.Ta myšlenka se mi naprosto příčí.

slight: I don't have the slightest idea.Nemám nejmenší potuchy.

sound: It sounds like a great idea.Zní to jako skvěly nápad.

whether: whether it's a good or bad ideajestli je to dobrý nebo špatný nápad

fixní: psych. fixní ideafixed idea, idée fixe

jasno: mít jasno v čembe clear about sth, have a clear idea of sth

koketovat: koketovat s myšlenkou na coflirt with the idea of doing sth

pojem: nemít o čem (ani) pojemhave no idea about sth

představa: utkvělá představafixed idea, posedlost obsession

utkvělý: utkvělá představafixed idea

namluvit: Kdo ti tohle namluvil?Who told you this nonsense?, Who gave you this idea?

nápad: Mám nápad!I've got an idea!

nápad: Máš nějaký nápad?Any ideas?

pára: Nemám páru. netušímI don't have a clue., (I have) no idea.

ponětí: Nemám ponětí.(I have) no idea., I have no clue.

potucha: Nemám (ani) potuchy.I have no idea., I don't have the slightest idea.

představa: mít matnou představu o čemhave a vague idea of sth

přiblížit: Můžeš nám nějak přiblížit, jak...?Can you give us an idea of how ...?

přivlastnit si: Přivlastnili si ten nápad.They appropriated the idea.

reálný: reálná představa o čemrealistic idea about sth

senzační: senzační nápadgreat idea

tušení: nemít ani tušení o čemhave no idea of sth

tušení: Nemám nejmenší tušení.I haven't the faintest/slightest idea.

tušit: Vůbec netuším.I haven't the slightest/faintest idea.

tušit: Tušíš vůbec ...?Have you any idea ...?

ústřední: ústřední myšlenka čehomain idea/theme, keynote of sth

vůbec: Máš vůbec představu ...?Do you have any idea ... ?

zdání: Nemá ani zdání o ...He has no idea of ...

znamenitý: znamenitý nápadexcellent idea