Hlavní obsah

idea [aɪˈdɪə]

Vyskytuje se v

idea: of sth cíl, účel, záměr čehothe idea

relish: of sth těšit se na corelish the idea

fixed: fixní ideafixed idea

faintest: Nemám potuchy/(ani) nejmenší tušení.I haven't the faintest (idea).

fanciful: smyšlenky, výmyslyfanciful ideas

get: abyste si udělali představu ...for you to get an idea ...

may: Možná, že to není špatný nápad.It may not be a bad idea.

nor: Nemám tušení. – Já taky ne.I have no idea. – Nor do I.

repugnant: Ta myšlenka se mi naprosto příčí.I find that idea totally repugnant.

slight: Nemám nejmenší potuchy.I don't have the slightest idea.

sound: Zní to jako skvěly nápad.It sounds like a great idea.

whether: jestli je to dobrý nebo špatný nápadwhether it's a good or bad idea

buck up: vzchopit se, sebrat sebuck up (one's ideas)