Hlavní obsah

idea [aɪˈdɪə]

Vyskytuje se v

buck up: buck up (one's ideas)vzchopit se, sebrat se

relish: relish the ideaof sth těšit se na co

fixed: fixed ideafixní idea

faintest: I haven't the faintest (idea).Nemám potuchy/(ani) nejmenší tušení.

fanciful: fanciful ideassmyšlenky, výmysly

get: for you to get an idea ...abyste si udělali představu ...

may: It may not be a bad idea.Možná, že to není špatný nápad.

may: It may not be such a good idea.Možná to není až tak dobrý nápad.

nor: I have no idea. – Nor do I.Nemám tušení. – Já taky ne.

repugnant: I find that idea totally repugnant.Ta myšlenka se mi naprosto příčí.

slight: I don't have the slightest idea.Nemám nejmenší potuchy.

sound: It sounds like a great idea.Zní to jako skvěly nápad.

whether: whether it's a good or bad ideajestli je to dobrý nebo špatný nápad