Hlavní obsah

jasno

Podstatné jméno, rod střední

  1. (na obloze) clear skies(počasí) clear weather(slunečno) shine
  2. přen.(přehled) clear idea of sthmít jasno v čembe clear about sth, have a clear idea of sth

Vyskytuje se v

ambivalent: be ambivalent about sthnemít jasno ohledně čeho názorově, nemoci se rozhodnout ohledně čeho

hazy: be hazy about stho člověku nemít jasno v čem

interval: bright intervalspřechodná vyjasnění, místy jasno počasí

clear: Let me be clear ...Aby bylo jasno...