Hlavní obsah

jasně

Vyskytuje se v

prostě: prostě a jasněin plain terms

jasný: Už je to jasné?Is it clear now?

pro: Jsem jasně/zcela pro to, aby ...I am all for ...

viditelný: jasně/sotva viditelnýclearly/hardly visible

dim: nejasné povědomí o čemdim awareness of sth

equivocal: vyjadřovat se vyhýbavě/nejasně o čembe equivocal about/on sth

manifest: dát jasně najevo, jasně projevit comake sth manifest

prima facie: evidentní/jasný případ právnípráv. prima facie case

reflective: jasně vypovídat o čem, odrážet cobe reflective of sth

sense: orientační smysl, přen. jasné představy o životě cílech ap., vyhraněná orientacesense of direction

straight: rozumně/jasně uvažovat, mít čistou hlavuthink straight

term: prostě a jasněin plain terms

vocal: dávat jasně/hlasitě/důrazně najevo cobe vocal in/on sth

no-brainer: To je jasný jak facka.That's a no-brainer.

clear: jasný jako facka, nad slunce jasnějšíclear as day

draw: jasně rozlišovat v posuzování ap.draw the line between

limbo: být v nejasné situaci mezi dvěma možnostmi, být postaven před dvě možnostibe in limbo

message: dát jasně najevo, vyslat zprávusend a message