Hlavní obsah

jasně

Vyskytuje se v

prostě: prostě a jasněin plain terms

jasný: Už je to jasné?Is it clear now?

pro: Jsem jasně/zcela pro to, aby ...I am all for ...

viditelný: jasně/sotva viditelnýclearly/hardly visible

dim: dim awareness of sthnejasné povědomí o čem

equivocal: be equivocal about/on sthvyjadřovat se vyhýbavě/nejasně o čem

manifest: make sth manifestdát jasně najevo, jasně projevit co

prima facie: práv. prima facie caseevidentní/jasný případ právní

reflective: be reflective of sthjasně vypovídat o čem, odrážet co

sense: sense of directionorientační smysl, přen. jasné představy o životě cílech ap.

straight: think straightrozumně/jasně uvažovat, mít čistou hlavu

term: in plain termsprostě a jasně

vocal: be vocal in/on sthdávat jasně/hlasitě/důrazně najevo co

no-brainer: That's a no-brainer.To je jasný jak facka.

clear: clear as dayjasný jako facka, nad slunce jasnější

draw: draw the line betweenjasně rozlišovat v posuzování ap.

limbo: be in limbobýt v nejasné situaci mezi dvěma možnostmi, být postaven před dvě možnosti

message: send a messagedát jasně najevo, vyslat zprávu