Hlavní obsah

sense [sens]

Podstatné jméno

  1. smysl zrak ap.
  2. pocit, dojem, tušení o existenci něčeho
  3. of sth smysl pro co spravedlnost ap.
  4. of sth cit pro cosense of directionorientační smysl, přen. jasné představy o životě cílech ap., vyhraněná orientace
  5. (zdravý) rozum, soudnostcommon senseselský/zdravý rozum

Vyskytuje se v

common sense: rozumný, založený na zdravém rozumu rozhodování ap.common-sense

doom: (pocit) zatracení, beznaděje(sense of) doom

security: falešný pocit bezpečí, zdání bezpečnostia false sense of security

sense: v jistém smyslu, částečně být pravdivý ap.in a sense

smell: čich(sense of) smell

belonging: sounáležitost, pocit sounáležitostisense of belonging

false: ukolébat koho, dát komu falešný pocit bezpečígive sb a false sense of security

humour: (nemít) smysl pro humor(have no) sense of humour

make: dávat smyslmake sense

mark: snímání značektech. mark sensing

moral: mravní svědomí, schopnost rozlišit správné a špatnémoral sense

olfactory: čich smyslolfactory sense

rhythm: cit pro rytmussense of rhythm

sensor: světelné čidlolight sensor

talk: mluvit rozumnětalk sense

dávat: dávat smyslmake sense

mluvit: mluvit nesmysly/rozumnětalk nonsense/sense

nabýt: nabýt vědomí probrat secome (a)round, come to one's senses, become conscious

orientační: orientační smyslsense of direction

pro: smysl pro humorsense of humour

přijít: přijít k rozumucome/be brought to one's senses, see sense/reason

rozum: zdravý/selský rozumcommon sense

smysl: smysl pro humorsense of humour

smyslový: smyslový orgánsense organ

ukolébat se: nechat se ukolébatbe lulled (into a false sense of security) by sth

význam: v přeneseném významuin a figurative sense

zdravý: zdravý rozumcommon sense, reason, duševní zdraví sanity, hovor. marbles

cit: mít cit pro rytmushave a sense of rhythm

humor: smysl pro humorsense of humour

pocit: pocit odpovědnostisense of responsibility

přenesený: v přeneseném smyslu slovain the figurative sense (of the word)

určitý: v určitém smyslu anoin a sense yes

vina: pocit vinysense/feeling of guilt

hlava: To nemá ani hlavu, ani patu.It makes no sense., It doesn't add up., nerozumím tomu I cannot make head or tail of it.

pata: Nemá to hlavu ani patu.It doesn't make any sense., I can't make head or tail of it.

selský: selský rozumcommon sense