Hlavní obsah

cit

Vyskytuje se v

dotknout se: dotknout se čích citůhurt sb's feelings

display: projevit své citydisplay one's feelings

feeling: ranit citově, dotknout se koho, ranit čí city, urazit kohohurt sb's feelings

heartstrings: (za)působit na čí city hl. rozlítostnittug at sb's heartstrings

rhythm: cit pro rytmussense of rhythm

cit: mít cit pro rytmushave a sense of rhythm