Hlavní obsah

porozumění

Vyskytuje se v

porozumět: porozumět rodilému mluvčímuunderstand a native speaker

špatně: špatně porozumět čemumisunderstand sth

comprehension: porozumění čtenému textureading comprehension

grasp: pochopit co, porozumět čemu, zorientovat se v čem o problematice ap.get a grasp of/on sth

insight: proniknout do čeho, porozumět čemu, pochopit co problémugain (an) insight into sth

listening: porozumění z poslechulistening comprehension

comprehend: neporozumět, nepochopitfail to comprehend