Hlavní obsah

porozumět

Dokonavé sloveso

  • (řečenému ap.) komu/čemu understand sb/sth(pochopit) make sense of sthhovor. get sthporozumět rodilému mluvčímuunderstand a native speaker

Vyskytuje se v

špatně: misunderstand sthšpatně porozumět čemu

grasp: get a grasp of/on sthpochopit co, porozumět čemu, zorientovat se v čem o problematice ap.

insight: gain (an) insight into sthproniknout do čeho, porozumět čemu, pochopit co problému

comprehend: fail to comprehendneporozumět, nepochopit

porozumět: understand a native speakerporozumět rodilému mluvčímu