Hlavní obsah

pochopit

Dokonavé sloveso

  1. (postihnout smysl) co understand(porozumět) grasphovor. getform. comprehend sthŠpatně jsi mě pochopil.You misunderstood me.špatně pochopit co(neporozumět) misunderstand, (mylně si vyložit) misinterpret sth
  2. (poznat názor ap.) koho understand sb(pocity jiných) identify with sb

Vyskytuje se v

aby: Zopakoval to, aby to pochopila.He repeated it for her to understand.

dokázat: Nedokáže to pochopit.She is unable to understand it.

nesprávně: nesprávně pochopitmisunderstand

vtip: Ten vtip jsem nepochopil.I didn't get the joke.

grasp: get a grasp of/on sthpochopit co, porozumět čemu, zorientovat se v čem o problematice ap.

hold: lay hold of sthuchopit, popadnout co, chopit se čeho, přen. pochopit co, porozumět čemu

marsh: zool. marsh harriermoták pochop

point: take sb's pointsouhlasit s kým, dát za pravdu komu, pochopit koho

comprehend: fail to comprehendneporozumět, nepochopit

get: Did you get that joke?Pochopil jsi ten vtip?

miss: miss a jokenepochopit vtip

point: miss the pointnepochopit to informaci ap.