Hlavní obsah

pochopit

Dokonavé sloveso

  1. (postihnout smysl) co understand(porozumět) grasphovor. getform. comprehend sthŠpatně jsi mě pochopil.You misunderstood me.špatně pochopit co(neporozumět) misunderstand, (mylně si vyložit) misinterpret sth
  2. (poznat názor ap.) koho understand sb(pocity jiných) identify with sb

Vyskytuje se v

aby: Zopakoval to, aby to pochopila.He repeated it for her to understand.

dokázat: Nedokáže to pochopit.She is unable to understand it.

nesprávně: nesprávně pochopitmisunderstand

vtip: Ten vtip jsem nepochopil.I didn't get the joke.

grasp: pochopit co, porozumět čemu, zorientovat se v čem o problematice ap.get a grasp of/on sth

insight: proniknout do čeho, porozumět čemu, pochopit co problémugain (an) insight into sth

marsh: moták pochopzool. marsh harrier

comprehend: neporozumět, nepochopitfail to comprehend

get: Pochopil jsi ten vtip?Did you get that joke?

miss: nepochopit vtipmiss a joke

point: nepochopit to informaci ap.miss the point

pochopit: špatně pochopit coneporozumět misunderstand, mylně si vyložit misinterpret sth