Hlavní obsah

nesprávně

Vyskytuje se v

manipulace: improper handling, mishandling of sthnesprávná/neodborná manipulace s čím

míra: to correct, to square sth, nepravdivý údaj put the record straightuvést co na správnou míru

rada: board of directorsekon. správní rada

správní: administrative procedure/decisionsprávní řízení/rozhodnutí

správný: find the right wordnajít to správné slovo

vyslovit: mispronounce sthšpatně/nesprávně vyslovit co

hádat: guess right/wronghádat správně/špatně

interpretace: misinterpretationnesprávná interpretace

správně: správná odpověď Correct!, Right!, přesně tak Absolutely!Správně!

taktika: choose the right tacticszvolit správnou taktiku

zadaný: Entered password is incorrect.Zadané heslo není správné.

vykročit: start off on the right footvykročit správnou nohou

administration: práv. administration lawsprávní právo

board: board of directorssprávní rada, představenstvo akciové společnosti

body: administrative bodysprávní orgán

correct: be correct in doing sthdobře (u)dělat, správně činit

course: in due coursev řádném termínu, v náležitý/ve správný čas

develop: develop a faultpřestat správně fungovat, začít zlobit, mít závadu přístroj ap.

director: board of directorssprávní rada společnosti

moral: moral sensemravní svědomí, schopnost rozlišit správné a špatné

place: out of placena nesprávném místě

practice: good practicesprávná praxe, správné postupy profesní ap.

thing: do the right thingudělat správnou věc, zachovat se správně

true: true-false testtest s možnostmi správně špatně

worker: worker directorzástupce odborů ve správní radě

give: He gave the right answer.Odpověděl správně.

most: Most people think it was right.Většina lidí myslí, že to bylo správné.

spell: How do you spell subtle?Jak se (správně) píše subtle?

right: be in the right place at the right timebýt ve správný čas na správném místě

nesprávně: misunderstandnesprávně pochopit