Hlavní obsah

nesprávně

Vyskytuje se v

manipulace: nesprávná/neodborná manipulace s čímimproper handling, mishandling of sth

míra: uvést co na správnou míruto correct, to square sth, nepravdivý údaj put the record straight

rada: ekon. správní radaboard of directors

správní: správní řízení/rozhodnutíadministrative procedure/decision

správní: ekon. správní rada v akciové společnostiboard of directors

správný: najít to správné slovofind the right word

vyslovit: špatně/nesprávně vyslovit comispronounce sth

hádat: hádat správně/špatněguess right/wrong

interpretace: nesprávná interpretacemisinterpretation

správně: Správně!správná odpověď Correct!, Right!, přesně tak Absolutely!

správně: správně zodpovědět otázkuanswer a question correctly

správně: udělat co správnědo sth (in) the right way

správně: správně si vybratmake the right choice

správný: správná odpověďthe right/correct answer

správný: udělat správné rozhodnutímake the right decision

taktika: zvolit správnou taktikuchoose the right tactics

zadaný: Zadané heslo není správné.Entered password is incorrect.

správný: být ve správný čas na správném místěbe at the right time in the right place

vykročit: vykročit správnou nohoustart off on the right foot