Hlavní obsah

dobře

Příslovce

  1. (náležitě) well, all-rightTo zní dobře. návrh ap.That sounds good.Dobře děláš! to je dobřeGood for you!
  2. (bezchybně) correctly, rightly, (a)rightJdou ty hodiny dobře?Is the clock right?
  3. (příznivě, příjemně, vhodně) wellNení mi dobře.I am not feeling well.Měj(te) se dobře.Have a nice day.

Vyskytuje se v

acquainted: be well acquainted with sthbýt dobře obeznámený s čím

acquit: acquit osf well/illpočínat si/zachovat se/vést si dobře/špatně

act: práv. act bona fidejednat v dobré víře

advice: a piece of good advicedobrá rada

advice: the best piece of advicenejlepší rada

afternoon: good afternoondobré odpoledne

anniversary: Happy anniversary!Všechno nejlepší k výročí!

augur: form. augur well for sb/sthbýt dobrým znamením pro koho/co

augur: form. augur badly for sb/sthbýt špatným znamením, nevěštit nic dobrého pro koho/co

bear: bear sb malicenepřát komu nic dobrého

bearer: bearer of good newsposel dobrých zpráv

bed: be good in bedbýt dobrý v posteli

bedtime: bedtime storypohádka na dobrou noc

behaved: well-behaveddobře vychovaný

behove: form. it behoves sb to do sthje záhodno/patří se/sluší se/je dobré, aby kdo udělal co

best: best wishespřání všeho nejlepšího, blahopřání

best: best of its kindnejlepší svého druhu

best: at the best of timesza nejlepších podmínek, když všechno dobře (pů)jde

best: be at one's besti přen. být v (nejlepší) formě, předvést se v nejlepším světle

best: Best of all, she paid for me.Nejlepší na tom bylo, že za mě zaplatila.

better: be better offmít se lépe, být na tom lépe

better: the sooner the betterčím dřív, tím líp

birthday: Happy birthday!Všechno nejlepší k narozeninám!

bode: bode illnevěstit nic dobrého

bode: bode wellbýt dobrým znamením

boot: sport., i přen. golden bootzlatá kopačka, nejlepší střelec turnaje

buddy: hovor. bosom buddydobrý kámoš

business: Business is good.Obchody jdou dobře.

cape: Cape of Good Hopemys Dobré naděje

cheer: bring some cheer into sthvnést trochu dobré nálady do čeho

come out: come out on topbýt (nakonec) nejlepší, zvítězit, vyjít (z toho) jako vítěz

comfortably: comfortably well-offdobře zajištěný finančně

command: have a (good) command of sth(dobře) ovládat co znalosti ap.

compare: compare favourably/well with sthbýt lepší ve srovnání, obstát ve srovnání s čím

correct: be correct in doing sthdobře (u)dělat, správně činit

damn: damn wellzatraceně dobře vědět ap.

deal: get a good deal on sthudělat dobrý obchod s čím

done: Well done.Dobrá práce., Výborně., Dobře. projev uznání

done: well donedobře propečený steak

evening: Good evening!Dobrý večer!

faculty: have a faculty for doing sthumět dobře co, mít vlohy pro co

familiar: familiar ground(dobře) známá oblast, důvěrně známé prostředí

familiar: be familiar with sth(dobře)/důvěrně znát co, vyznat se v čem, být (dobře) obeznámen s čím

feed: well feddobře živený

fine: be finemít se dobře hl. zdravotně ap.

fine: do finemít se dobře, být v pořádku zdravý, stačit být dostatečný

fucking: fucking goodkurevsky dobrý

good: good reasondobrý důvod

goodnight: goodnight kisspolibek na dobrou noc

grade: get good/poor gradesmít dobré/špatné známky

grasp: have a good grasp of sthdobře ovládat co/rozumět čemu

happy: Happy birthday!Všechno nejlepší k narozeninám!

health: be in good healthbýt zdráv, být na to zdravotně dobře, těšit se dobrému zdraví

hearing: have good hearingmít dobrý sluch

heavily: heavily builtdobře rostlý, podsaditý

hidden: well-hiddendobře skrytý

highly: highly paidvelmi dobře placený, s vysokým platem

humour: be in a good/bad humourmít dobrou/špatnou náladu

ill will: bear sb ill willnepřát komu nic dobrého, chovat vůči/ke komu zášť

keep: keep smilingstále se usmívat, přen. neztrácet dobrou náladu

knack: have a knack for sthumět (dobře) co, vědět jak udělat co, mít na co talent, být dobrý v čem

match: good matchdobrá kombinace, dobrá partie co/kdo jde dobře dohromady

mile: miles bettermnohem/daleko lepší

mood: be in good moodmít dobrou náladu