Hlavní obsah

dobře

Příslovce

  1. (náležitě) well, all-rightTo zní dobře. návrh ap.That sounds good.Dobře děláš! to je dobřeGood for you!
  2. (bezchybně) correctly, rightly, (a)rightJdou ty hodiny dobře?Is the clock right?
  3. (příznivě, příjemně, vhodně) wellNení mi dobře.I am not feeling well.Měj(te) se dobře.Have a nice day.

Vyskytuje se v

acquainted: být dobře obeznámený s čímbe well acquainted with sth

acquit: počínat si/zachovat se/vést si dobře/špatněacquit osf well/ill

act: jednat v dobré vířepráv. act bona fide

advice: dobrá radaa piece of good advice

afternoon: dobré odpolednegood afternoon

anniversary: Všechno nejlepší k výročí!Happy anniversary!

augur: být dobrým znamením pro koho/coform. augur well for sb/sth

bear: nepřát komu nic dobréhobear sb malice

bearer: posel dobrých zprávbearer of good news

bed: být dobrý v postelibe good in bed

bedtime: pohádka na dobrou nocbedtime story

behaved: dobře vychovanýwell-behaved

behove: je záhodno/patří se/sluší se/je dobré, aby kdo udělal coform. it behoves sb to do sth

best: přání všeho nejlepšího, blahopřáníbest wishes

better: mít se lépe, být na tom lépebe better off

birthday: Všechno nejlepší k narozeninám!Happy birthday!

bode: nevěstit nic dobréhobode ill

boot: zlatá kopačka, nejlepší střelec turnajesport., i přen. golden boot

buddy: dobrý kámošhovor. bosom buddy

business: Obchody jdou dobře.Business is good.

cape: mys Dobré nadějeCape of Good Hope

cheer: vnést trochu dobré nálady do čehobring some cheer into sth

comfortably: dobře zajištěný finančněcomfortably well-off

compare: být lepší/horší ve srovnání s čímcompare favourably/unfavourably with sth

correct: dobře (u)dělat, správně činitbe correct in doing sth

credit: dělat dobré jméno komu/čemube a credit to sb/sth

done: Dobrá práce., Výborně., Dobře. projev uznáníWell done.

evening: Dobrý večer!Good evening!

faculty: umět dobře co, mít vlohy pro cohave a faculty for doing sth

familiar: (dobře) znát co, vyznat se v čem, být (dobře) obeznámen s čímbe familiar with sth

feed: dobře živenýwell fed

fine: mít se dobře, být v pořádku hl. zdravotně ap.be fine

fucking: kurevsky dobrýfucking good

good: dobrý důvodgood reason

goodnight: polibek na dobrou nocgoodnight kiss

grade: mít dobré/špatné známkyget good/poor grades

grasp: dobře ovládat co/rozumět čemuhave a good grasp of sth

happy: Všechno nejlepší k narozeninám!Happy birthday!

health: být zdráv, být na to zdravotně dobře, těšit se dobrému zdravíbe in good health

hearing: mít dobrý sluchhave good hearing

heavily: dobře rostlý, podsaditý, statnýheavily built

hidden: dobře skrytýwell-hidden

highly: velmi dobře placený, s vysokým platemhighly paid

humour: mít dobrou/špatnou náladube in a good/bad humour

ill will: nepřát komu nic dobrého, chovat vůči/ke komu zášťbear sb ill will

influence: mít dobrý vliv na kohobe a good influence on sb

keep: stále se usmívat, přen. neztrácet dobrou náladukeep smiling

knack: umět (dobře) co, vědět jak udělat co, mít na co talent, být dobrý v čemhave a knack for sth

match: dobrá kombinace, dobrá partie co/kdo jde dobře dohromadygood match

mile: mnohem/daleko lepšímiles better

mood: mít dobrou náladube in good mood

nicely: slušně se chovající, mající dobré chovánínicely behaved

off: být na tom dobře/špatně/lépe/hůře finančně ap.be well/badly/better/worse off

omen: dobré/špatné znamenígood/bad omen

op: (dobrá) příležitost k foceníphoto op

performer: ti kdo podali nejlepší výkonytop performers

plan: dobře naplánovanýwell planned

queasy: mít obavy/nedobrý pocit ohledně/z čeho, být znepokojený čím, být neklidný kvůli čemu, být choulostivý na cofeel queasy about sth

rapport: rozumět si, dobře vycházet s kýmhave a (good) rapport with sb

relationship: dobře vycházet, mít dobré vztahy s kýmhave a good relationship with sb

compulsory: nucený odchod do důchoducompulsory retirement

constrain: být nucen udělat cobe constrained to do sth

force: být (do)nucen udělat cobe forced to do sth

hollow: nucený smíchhollow laugh

oblige: muset, být nucen/povinen, mít povinnost udělat cobe obliged to do sth

servitude: trest nucených prací, těžký žalářhist. penal servitude

nutit: Menší obchody byly nuceny zavřít.The smaller shops were forced to close down.