Hlavní obsah

evening [ˈiːvnɪŋ]

Podstatné jméno

  • večerI will call you in the evening.Zavolám ti večer.towards eveningk večeru, v podvečer, navečerGood evening!Dobrý večer!

Vyskytuje se v

even: i když, ačkoli, přestože, i kdybyeven though/if

less: natož, tím spíše ne, neřkuli zdůraznění záporustill/much/even less

evening: k večeru, v podvečer, navečertowards evening

extend: Schůze se protáhla do večera.The meeting extended into the evening.

not: dokonce ani ...not even ...

outfit: večerní šatyevening outfit

primrose: pupalkaevening primrose

wear: společenský oděvevening wear

do: Vím o tom ještě méně než on.I know even less about it than he does.

free: Máš dnes večer čas?Are you free this evening?

bod: bod zlomucritical point, ekon. hranice rentability break-even point

hůř: ještě/mnohem hůřeven/much worse

i: i kdyby podmínkaeven if

kdyby: i kdybyeven if

lepší: ještě/mnohem lepšíeven/much better

podvečer: v podvečerin the evening, towards evening

přesto: přesto, žedespite the fact that, ačkoli even though, although

třídní: třídní schůzkaparents' evening

večer: Dobrý večer.Good evening.

větší: ještě většíeven bigger

vůle: ani při nejlepší vůlieven with the best will in the world

ačkoli: Šel tam, ačkoli nebyl zván.He went there, even though he wasn't invited.

ani: Ani nezavolal.He didn't even call.

ceknout: Ani necekla.She didn't even peep.

ještě: Tyto jsou ještě lepší.These are even better.

když: Odpovím, i když to nebudu vědět jistě.I'll give an answer, even if I don't know it for sure.

malý: Náš dům je ještě menší než váš.Our house is even smaller than yours.

mimoto: Mimoto ani nemají smlouvu.Besides, they haven't even got a contract.

napadnout: Ať tě to ani nenapadne!Don't even think about it!, Don't you dare!

obtěžovat se: Ani se neobtěžoval zavolat mi.He didn't even take the trouble to call.

oplatit: oplatit to komuslužbu repay sb, pomstít se ap. get even with sb, hovor. get sb back, ránu hit/strike back

spokojit se: Spokojil bych se i se starším autem.I would be happy even with an older car.

šance: šance padesát na padesátfifty-fifty/even chance

včera: včera večerlast night, yesterday evening

večerní: večerní šatyevening dress

vyrovnat: přen. vyrovnat (si) účty s kýmsettle accounts, reckon, get even with sb

vysoko: ještě výš(e) než coeven higher than sth

zesílit: Vítr ještě zesílil.The wind became even stronger.

hřeb: zlatý hřeb večerahighlight of the evening

spočítat: spočítat to komu oplatitget even with sb, get sb back, get back at sb