Hlavní obsah

hůř

Příslovce

  • worsečím dál hůřeworse and worseještě/mnohem hůřeven/much worsetím hůř pro kohoso much the worse for sb viz též špatně

Vyskytuje se v

dopadnout: dopadnout dobře/špatněcome off/turn out well/badly, pochodit fare well/badly

duch: zlí duchovéevil spirits

fungovat: špatně fungovat(have a) malfunction

chápat: špatně chápat koho/comisunderstand, misapprehend sb/sth

chovat se: chovat se dobře/špatněbehave/conduct osf well/badly

být: Je mi špatně.I feel sick.

dělat se: Dělá se mi špatně.I feel sick.

hádat: hádat správně/špatněguess right/wrong

horší: být čím dál (tím) horšíbe worse and worse/going from bad to worse

jedlík: špatný jedlík hlavně u dítětepoor/vybíravý faddy eater

kvůli: kvůli špatnému počasí ...due to bad weather ...

hrob: plakat na špatném hroběbark up the wrong tree

acquit: počínat si/zachovat se/vést si dobře/špatněacquit osf well/ill

attitude: mít špatný přístup/postoj (k věci)have an attitude problem

augur: být špatným znamením, nevěštit nic dobrého pro koho/coform. augur badly for sb/sth

bad: mít špatnou náladu, být ve špatné náladěbe in a bad mood

badly off: (ne)být na tom špatně(not) to be badly off

bilious: trpět silnou nevolností, být špatně komu hl. od žlučníkufeel bilious

blood: způsobit krvácení ránu, prolít krev zraněním druhého, přen. tít do živého, dělat zlou krev, AmE vzít/odebrat krev na rozbor ap.draw blood

challenged: zrakově postižený, špatně vidícívisually challenged

circulation: špatný oběh krvepoor circulation

compare: být lepší/horší ve srovnání s čímcompare favourably/unfavourably with sth

conscience: špatné svědomíbad/guilty conscience

deliver: zbav nás všeho zléhonáb. deliver us from evil

dire: být v úzkých, být na tom špatně hl. finančněbe in dire straits

doom: zpečetit čí zlý osudseal sb's doom

draw: způsobit krvácení ránu, prolít krev zraněním druhého, přen. tít do živého, dělat zlou krev, AmE vzít/odebrat krev na rozbor ap.draw blood

evil: zbav nás od zléhobibl. deliver us from evil

expect: počítat s nejhoršímexpect the worst

good: špatný, nedostatečný, k ničemuno good, not any good

grade: mít dobré/špatné známkyget good/poor grades

grudge: nechovat vůči komu zášť, nezlobit se na koho, nemít to komu za zlébear sb no grudge, have no grudge against sb

guilty: špatné svědomíguilty conscience

habit: získat špatné návykyfall into bad habits

health: špatný zdravotní stavill health

humour: mít dobrou/špatnou náladube in a good/bad humour

ill: špatné znameníill omen

illegally: špatně zaparkovaná vozidlaillegally parked cars

lifestyle: civilizační choroby, nemoci ze špatného životního stylulifestyle diseases

moral: mravní svědomí, schopnost rozlišit správné a špatnémoral sense

off: být na tom dobře/špatně/lépe/hůře finančně ap.be well/badly/better/worse off

omen: dobré/špatné znamenígood/bad omen

parked: špatně zaparkovanýillegally parked

poorly: vést si špatně v čemdo poorly in sth

scenario: v nejhorším případě, přinejhoršímin the worst-case scenario

seller: dobře/špatně se prodávající zbožígood/poor seller

shrew: Zkrocení zlé ženy ShakespeareTaming of the Shrew

sick: onemocnět, of sth udělat se špatně komu z čehoget sick

sniff: co není vůbec špatné, co se neodmításth is not to be sniffed at

talker: být dobrý/špatný řečníkbe a good/poor talker

training: z formy, ve špatné kondici, netrénovanýout of training

treatment: špatné zacházeníill-treatment

true: test s možnostmi správně špatnětrue-false test

turn: zvrhnout se, nevyjít, skončit špatněturn bad

vicious: zlý pesvicious dog

wage: špatně placená zaměstnánílow-wage jobs

worse: tím hůř pro kohoso much the worse for sb

come out: Dopadl velice špatně.He came out very badly.

despite: i přes špatné počasídespite bad weather

illegal: špatné parkováníillegal parking

imaginable: ten nejhorší den, jaký si lze představitthe worst day imaginable

may: Možná, že to není špatný nápad.It may not be a bad idea.

minus: Dostal horší trojku.He got a C minus.

misquote: Uvedli/Udali špatně své ceny.They misquoted their prices.

much: Je to mnohem lepší/horší.It is much better/worse.

queasy: Je mi špatně od žaludku.I feel queasy.

queer: Je mi nějak špatně.I feel queer.

sicken: Z toho pomyšlení se mi dělá nanic/špatně.This thought sickens me.

sickening: Z toho smradu se člověku dělalo špatně.The smell was sickening.

untimely: špatně načasovaná návštěvauntimely visit

vibe: Mám z něho špatný pocit., Nepůsobí na mě dobře.I have bad vibes about him.

whether: jestli je to dobrý nebo špatný nápadwhether it's a good or bad idea

bark: být na špatné adrese, být mimo mísu, plakat na špatném hroběbark up the wrong tree

cloud: Všechno zlé je pro něco dobré.Every cloud has a silver lining.

mood: být nabroušený, mít špatnou náladube in a mood

sync: špatně sladěný, v nesouladu s čímout of sync with sth

hůř: čím dál hůřeworse and worse