Hlavní obsah

guilty [ˈgɪltɪ]

Přídavné jméno-tier, -tiest

  1. provinilý pocit ap.feel guilty about sthcítit se provinile kvůli čemumake sb feel guiltyvzbudit v kom pocit vinyguilty consciencešpatné svědomí
  2. of sth práv. vinný, vinen čímfind sb guilty of sthshledat koho vinným z čehoplead guilty to/of sthpřiznat svoji vinu za co před soudem

Vyskytuje se v

conscience: špatné svědomíbad/guilty conscience

of: být vinen čímbe guilty of sth

plea: doznání viny/popření vinypráv. plea of guilty/not guilty

verdict: výrok o vině, odsuzující výrokverdict of guilty

find: Byl shledán vinným z ...He was found guilty of ...

plead: přiznat vinu, cítit se vinným u souduplead guilty to/of sth

přiznání: práv. přiznání viny před soudemguilty plea

přiznat: práv. přiznat vinu u souduplead guilty to/of sth

svědomí: mít čisté/špatné svědomíhave a clear/guilty conscience

špatný: špatné svědomíbad/guilty conscience

nevinný: Byl shledán nevinným.He was found not guilty.

popírat: práv. popírat svou vinuplead not guilty

shledat: Byl shledán (ne)vinným.He was found (not) guilty.

uznat: práv. Byl uznán vinným.He was found guilty.

vinný: Byl shledán vinným z ...He was found guilty of ...

guilty: cítit se provinile kvůli čemufeel guilty about sth