Hlavní obsah

guilty [ˈgɪltɪ]

Přídavné jméno-tier, -tiest

  1. provinilý pocit ap.feel guilty about sthcítit se provinile kvůli čemumake sb feel guiltyvzbudit v kom pocit vinyguilty consciencešpatné svědomí
  2. of sth práv. vinný, vinen čímfind sb guilty of sthshledat koho vinným z čehoplead guilty to/of sthpřiznat svoji vinu za co před soudem

Vyskytuje se v

conscience: bad/guilty consciencešpatné svědomí

of: be guilty of sthbýt vinen čím

plea: práv. plea of guilty/not guiltydoznání viny/popření viny

plead: plead guilty to/of sthpřiznat vinu u soudu

verdict: verdict of guiltyvýrok o vině, odsuzující výrok

find: He was found guilty of ...Byl shledán vinným z ...

guilty: feel guilty about sthcítit se provinile kvůli čemu