Hlavní obsah

culpable [ˈkʌlpəbəl]

Přídavné jméno

  1. form.vinný, provinilý člověk hrubým přečinem, zaviněný přečinculpable negligencehrubá nedbalost trestně postižitelná, vedoucí k úmrtí ap.culpable homicidezaviněné zabití
  2. trestuhodný čin ap.

Vyskytuje se v

negligence: culpable negligencehrubá nedbalost trestná, vedoucí k smrti ap.