Hlavní obsah

plea [pliː]

Podstatné jméno

  1. for sth to sb publ. (naléhavá) žádost, (úpěnlivá) prosba o co ke komu
  2. práv.vyjádření obžalovaného o pocitu viny či nevinypráv. plea of guilty/not guiltydoznání viny/popření viny
  3. obhajoba, ospravedlnění jednání obviněného ap.plea in mitigationuvedení polehčujících okolností obhajobou, obhajoba jednání obviněného pro zmírnění trestu

Vyskytuje se v

clemency: práv. plea for clemencyžádost o milost

unheard: His pleas went unheard.Jeho prosby zůstaly nevyslyšeny/nikdo nechtěl slyšet.

přiznání: guilty pleapráv. přiznání viny před soudem

snažný: entreaty, earnest pleasnažná prosba

plea: práv. plea of guilty/not guiltydoznání viny/popření viny