Hlavní obsah

excuse

Podstatné jméno

Vyskytuje se v

lame: lame excusechabá výmluva

stock: stock excuseobehraná výmluva

chabý: chabá výmluvalame excuse

omluvenka: přinést omluvenkuprovide a written excuse

prominutí: s prominutímmy apologies, před hrubým výrazem ap. excuse my French

prosím: Prosím? nerozuměl jsemI beg your pardon., Pardon?, AmE Excuse me?

vyučování: uvolnit koho z vyučováníexcuse sb from school

dovolení: S dovolením!Excuse me!, smím May I?

dovolit: Dovolíte?May I?, Excuse me!

omlouvat: To tě neomlouvá.That's no excuse!

omlouvat: Neznalost zákona neomlouvá.Ignorance of the law is no excuse.

omluva: To je chabá omluva.It is a lame excuse.

omluvit: Omluvte mě na chvilku!Excuse me for a moment!

omluvit: Omluvte prosím moji špatnou angličtinu.Please excuse my bad English.

prominout: Promiňte!omluva (I'm) sorry., k upoutání pozornosti ap. Excuse me!

vymlouvat se: Přestaň se vymlouvat!Stop making excuses!

výmluva: chabá výmluvalame/poor excuse

vymluvit se: Vymluvil se na nemoc.He used illness as an excuse.