Hlavní obsah

excuse

Podstatné jméno

Vyskytuje se v

lame: lame excusechabá výmluva

stock: stock excuseobehraná výmluva

chabý: lame excusechabá výmluva

omluvenka: provide a written excusepřinést omluvenku

prominutí: my apologies, před hrubým výrazem ap. excuse my Frenchs prominutím

prosím: I beg your pardon., Pardon?, AmE Excuse me?Prosím? nerozuměl jsem

vyučování: excuse sb from schooluvolnit koho z vyučování

dovolení: Excuse me!, smím May I?S dovolením!

dovolit: May I?, Excuse me!Dovolíte?

omlouvat: That's no excuse!To tě neomlouvá.

omluva: It is a lame excuse.To je chabá omluva.

omluvit: Excuse me for a moment!Omluvte mě na chvilku!

prominout: omluva (I'm) sorry., k upoutání pozornosti ap. Excuse me!Promiňte!

vymlouvat se: Stop making excuses!Přestaň se vymlouvat!

výmluva: lame/poor excusechabá výmluva

vymluvit se: He used illness as an excuse.Vymluvil se na nemoc.

excuse: make excusesvymlouvat se