Hlavní obsah

chabý

Vyskytuje se v

zdraví: dobré/pevné/chatrné/chabé zdravígood/sound/frail/ill health

omluva: To je chabá omluva.It is a lame excuse.

výmluva: chabá výmluvalame/poor excuse

faint: učinit chabý pokus o comake a faint attempt at sth

lame: chabá výmluvalame excuse

limp: přen. leklá ryba, chabý stisk rukylimp handshake

tenuous: chabý důkaztenuous evidence

chabý: chabá výmluvalame excuse