Hlavní obsah

weak [wiːk]

Vyskytuje se v

head: weak in the headslabomyslný, přihlouplý

part: weak partslabé místo

sex: fair/weaker/sterner sexněžné/slabší/silnější pohlaví

spot: weak spotslabé místo, slabina, slabůstka