Hlavní obsah

weakness [ˈwiːknəs or -nɪs]

Vyskytuje se v

cardiac: cardiac weakness/murmursrdeční slabost/šelest

strength: ekon. strengths, weaknesses, opportunities and threats analysis S.W.O.T.analýza předností a slabin projektu, firmy ap.

klad: the pluses and minuses, silné a slabé stránky strengths and weaknesses of sthklady a zápory čeho

přednost: strengths and weaknesses, pluses and minuses, pro a proti pros and conspřednosti a slabiny

silný: strengths and weaknesses, strong and weak pointssilné a slabé stránky

slabost: have a weakness/soft spot for sb/sthmít slabost pro koho/co

slabý: sb's weakness, weak point/spotčí slabá stránka, slabé místo

weakness: strengths and weaknessessilné a slabé stránky, přednosti a slabiny