Hlavní obsah

weakness [ˈwiːknəs or -nɪs]

Vyskytuje se v

cardiac: cardiac weakness/murmursrdeční slabost/šelest

strength: ekon. strengths, weaknesses, opportunities and threats analysis S.W.O.T.analýza předností a slabin projektu, firmy ap.

strength: strengths and weaknessespřednosti a slabiny, silné a slabé stránky

klad: klady a zápory čehothe pluses and minuses, silné a slabé stránky strengths and weaknesses of sth

přednost: přednosti a slabinystrengths and weaknesses, pluses and minuses, pro a proti pros and cons

silný: silné a slabé stránkystrengths and weaknesses, strong and weak points

slabost: mít slabost pro koho/cohave a weakness/soft spot for sb/sth

slabý: čí slabá stránka, slabé místosb's weakness, weak point/spot