Hlavní obsah

weakness [ˈwiːknəs or -nɪs]

Vyskytuje se v

cardiac: cardiac weakness/murmursrdeční slabost/šelest

strength: ekon. strengths, weaknesses, opportunities and threats analysis S.W.O.T.analýza předností a slabin projektu, firmy ap.

strength: strengths and weaknessespřednosti a slabiny, silné a slabé stránky