Hlavní obsah

silly [ˈsɪlɪ]

Vyskytuje se v

okurkový: novinářská BrE silly season, mimo sezónu low season, málo práce dull seasonokurková sezóna

skopičina: (tom)foolery, horseplay, antics, high jinks, capers, silly tricksskopičiny dovádění

pitomě: smile in a silly waypitomě se usmívat

vzpamatovat se: vzchop se Pull yourself together!, neblbni Don't be silly!Vzpamatuj se!

silly: silly thinghloupost, prkotina