Hlavní obsah

wise [waɪz]

Přídavné jméno-ser, -sest

  1. moudrý, rozumný o člověkugrow wiserzmoudřet, dostat rozumthe Three Wise Mentři králové
  2. to sth hovor. dobře informovaný o čemput sb wise to sthinformovat, uvědomit, poučit koho o čem, upozornit koho na co, dát vědět komu o čem

Přídavné jméno-ser, -sest

  1. get wise to sth hovor.přijít na co, domáknout se, zjistit co

Vyskytuje se v

wise up: wise sb upabout sth AmE, hovor. poučit koho o čem, obeznámit koho s čím

budget: budget-wisefinančně úsporný/výhodný

grow: grow wiser with agemoudřet s věkem

vševěd: Wise Old Manděd Vševěd v pohádkách

znalý: worldly-wiseznalý světa

moudrý: That wasn't wise of you.To od vás nebylo moudré.

moudřet: grow wiser with agemoudřet s věkem

protřelý: worldly-wiseživotem/světem protřelý

rozum: přestat dělat hlouposti come to one's senses, nechat si domluvit ap. see sense, zmoudřet get wiserdostat rozum, přijít k rozumu

šetřit: be penny-wise and pound-foolishšetřit na nepravém místě

wise: get wise to sthpřijít na co, domáknout se, zjistit co