Hlavní obsah

schooled [ˈskuːld]

Vyskytuje se v

bunk off: bunk off (from) schoolchodit za školu, ulejvat se ze školy

report: (school) report(školní) vysvědčení

school age: school-ageve školním věku, školou povinný dítě

after-school: after-school childcare(po)školní družina

applied: school of applied artsuměleckoprůmyslová škola

assignment: work/school assignmentpracovní/školní úkol

bus: school busškolní autobus

canteen: school canteenškolní jídelna

caretaker: school caretakerškolník

child: school childškolák, dítě školou povinné

comprehensive: comprehensive schoolvšeobecné gymnázium

drama: drama schooldivadelní škola

fee: school feeškolné

fee-paying: fee-paying schoolškola vybírající školné

language: language schooljazyková škola

leaver: school leaversčerství absolventi školy

mainstream: mainstream schoolběžná škola ne zvláštní ap.

medical: medical schoollékařská fakulta

miss: school-missškolačka

motorcycle: motorcycle schoolmotoškola

remote: remote schooling/learningdistanční výuka, dálkové vzdělávání

roll: school rollseznam žáků školy oficiálně zapsaných

school: at schoolve škole

school: primary schoolzákladní škola

school: nursery schoolškolka

school: selective schoolvýběrová škola

school: BrE special schoolzvláštní škola

school: school childrenškoláci, děti školou povinné

school: school feeškolné

school: diving schoolkursy potápění

school: driving schoolautoškola

school: school attendanceškolní docházka

school: school osf in sthcvičit se v čem

schooling: home schoolingdomácí vzdělávání

school kid: school kidsškoláci

school-leaving: school-leaving agevěk ukončení (povinné) školní docházky

secondary school: secondary school studentstředoškolák, středoškolský student

single-sex: single-sex schooldívčí/chlapecká škola

skive: skive off schoolchodit za školu, ulívat se ze školy

state: BrE state schoolstátní škola

technical: technical schoolprůmyslová škola, průmyslovka

vocational: vocational school(střední) odborné učiliště, střední odborná škola

year: school yearškolní rok

absent: be absent from schoolchybět ve škole

absentee: school absenteeschybějící/nepřítomní žáci/záškoláci

attend: We attend the same school.Chodíme do stejné školy.

secondary school: at secondary schoolna střední škole

skip: He skips school.Chodí za školu.

when: When I got back from school.Když jsem se vrátil ze školy.

akademie: obchodní akademiebusiness college/school

besídka: školní besídkaschool concert/show/revue, s divadelním vystoupením school play

fakulta: lékařská fakultathe Faculty of Medicine, Medical School

hřiště: školní hřištěpro malé děti school playground, fotbalové ap. school playing field, vybetonovaný, sportovní dvůr school yard

internátní: internátní školaboarding school

jazykový: jazyková školalanguage school, school of languages

kamarád: kamarád ze školyschool friend

lavice: školní lavice(school) desk

letní: letní školasummer school

mateřský: mateřská školkakindergarten, nursery (school)

maturitní: maturitní vysvědčení(secondary) school-leaving certificate, v Británii GCSE certificate

pomocný: pomocná školaBrE special school, remedial school

potřeba: školní potřebyschool supplies

povinný: dítě školou povinnéschoolchild, school child

předmět: školní předmět(school) subject

rok: školní rokschool year

rozhlas: školní rozhlasBrE school PA (system), Tannoy, hl. AmE (school) intercom

samba: škola sambysamba school

speciální: speciální školaspecial school

střední: střední školasecondary/AmE high school

středoškolský: středoškolské vzdělánísecondary education, AmE high school education

středoškolský: středoškolský profesorsecondary school teacher, AmE high school teacher

stupeň: první stupeň (základní školy)BrE first school, AmE elementary school

stupeň: druhý stupeň (základní školy)BrE lower secondary school, AmE junior high (school)

šatna: školní šatna se skříňkamischool locker room/lockers

škola: ve/na školeat school

škola: základní školaBrE primary/AmE elementary school

škola: střední školasecondary/AmE high school

škola: mateřská školakindergarten, nursery school

škola: chodit za školuplay truant/AmE hooky, skip (off) school, BrE bunk off (from) school, AmE cut classes/school

škola: nechat koho po školekeep sb after school, AmE keep sb in (detention)

školní: školní rokschool year

školní: školní řádschool rules, zásady chování žáků code of conduct

uniforma: vojenská/policejní/školní uniformamilitary/police/school uniform

věk: školní věkschool age

výlet: školní výletschool trip

vysvědčení: školní vysvědčeníBrE (school) report, AmE report card

vyučování: uvolnit koho z vyučováníexcuse sb from school

vzdělávání: domácí vzděláváníhome schooling

základní: základní školaBrE primary/AmE elementary/AmE grade school