Hlavní obsah

year [jɪə]

Podstatné jméno

  1. rok kalendářníthis yearletosper yearza rok, ročněyear of graceléta páně
  2. years roků, let o věkufive years oldpětiletý hoch ap.
  3. school yearškolní rokfinancial yearfinanční rok
  4. BrEročník studia

Vyskytuje se v

round: all year roundpo celý rok

year: yearsroků, let o věku

back: a few years backpřed pár lety

Christmas: Merry Christmas and a Happy New Year!Veselé Vánoce a šťastný nový rok!

current: current yearběžný rok

earth: earth yearpozemský rok

eve: New Year's EveSilvestr

fiscal: fiscal yearfiskální rok

five: five year(s) oldpětiletý věkem

guarantee: be guaranteed for two yearsmít dvouletou záruku

hundred: hist. Hundred Year's Warstoletá válka

hungry: hungry yearshladová léta nouze ap.

last: the year before lastpředloni

later: later yearsposlední léta života, závěrečná epocha

long: all year longpo celý rok

New Year's Eve: on New Year's Evena Silvestra

resolution: New Year's resolutionnovoroční předsevzetí

see: BrE see in the New Yearpřivítat nový rok být vzhůru přes půlnoc

senior: senior yearposlední rok střední školy

seven: the Seven Years Warsedmiletá válka

student: first-year studentprvák student

teen: teen years(období) dospívání, telecí léta věk 13-19 let

work: hours/years workedodpracované hodiny/roky

billion: 5 billion years5 miliard let

disqualify: He was disqualified from driving for two years.Byl mu na dva roky odebrán řidičský průkaz.

each: each yearkaždý rok

get: They get a salary of 11 000 a year.Dostávají plat 11 000 ročně.

in: Red is in this year.Červená se letos nosí.

junior: be two years sb's juniorbýt o dva roky mladší než kdo

know: I have known him for years.Znám ho už roky.

may: The disease may not show for years.Nemoc se (třeba) nemusí po několik let projevit.

old: five years older thano pět let starší než

repayable: The loan is repayable over ten years.Půjčku je možno splácet po dobu deseti let.

slate: He was slated to become a minister in one year.Měl se stát za rok ministrem.

suspended sentence: He was given a one-year suspended sentence.Dostal rok podmíněně.

take: It will take (us) years.To (nám) potrvá léta.

astronomický: solar yearastronomický rok

budoucí: in the years to comev budoucích letech

dělat: make sb look older, trápení, oblečení ap. též hovor. put years on sbdělat koho starším

Kristus: zkr. AD, in the year of our Lordpo Kristu

letošek: from this year onod letoška

nový: Happy New Year!Šťastný Nový rok!

období: season (of the year), time of yearroční období

pozdrav: New Year's greetingnovoroční pozdrav

předsevzetí: New Year's resolutionnovoroční předsevzetí

přelom: at the turn of the year/centuryna přelomu roku/století

přestupný: leap yearpřestupný rok

ročně: once a yearjednou ročně

rok: year of birthrok narození

silvestr: on New Year's Evena silvestra

starý: old/past yearstarý rok končící

stoletý: the Hundred Years' Warhist. stoletá válka

světelný: light yearastron. světelný rok

školní: school yearškolní rok

šťastný: Happy New YearŠťastný Nový rok

třicetiletý: Thirty Year(s') Warhist. třicetiletá válka

Vánoce: Merry Christmas and a Happy New Year!Veselé Vánoce a šťastný nový rok!

večírek: birthday/New Year's/graduation partynarozeninový/silvestrovský/maturitní večírek

záruka: come with a one-year/two-year warranty/guaranteemít roční/dvouletou záruku zboží

život: late in life, at the end of one's life, in one's declining yearsna sklonku života

co: It's been one year since he won.Je to rok, co vyhrál.

dovršit: turn 18, reach 18 (years of age), reach the age of 18dovršit 18 let

hrozit: He is facing up to six years in prison.Hrozí mu až šest let vězení.

kalendářní: calendar day/week/yearkalendářní den/týden/rok

léto: for years and years, for agesléta letoucí, po celá léta

letošní: this yearletošní rok

loňsko: since last yearod loňska

loňský: the last year, kniž. yesteryearloňský rok

minulý: last week/yearminulý týden/rok

mladší: He is three years younger than me.Je o tři roky mladší než já.

necelý: in less than a yearza necelý rok

o: two years oldero dva roky starší

odsoudit: He was given a three-year sentence.Odsoudili ho na tři roky.

plodný: fruitful yearplodný rok

průběh: in the course of time/the day/the yearv průběhu času/dne/roku

ročník: What is your year of birth?Jaký jste ročník?

strávit: I spent there almost one year.Strávil jsem tam skoro rok.

třída: Which year are you in?Do které chodíš třídy?

vězení: sentence sb to ten year's imprisonmentodsoudit koho k deseti letům vězení

vydělat: How much does he make a year?Kolik vydělá ročně?