Hlavní obsah

year [jɪə]

Podstatné jméno

  1. rok kalendářníthis yearletosper yearza rok, ročněyear of graceléta páně
  2. years roků, let o věkufive years oldpětiletý hoch ap.
  3. school yearškolní rokfinancial yearfinanční rok
  4. BrEročník studia

Vyskytuje se v

round: all year roundpo celý rok

back: a few years backpřed pár lety

Christmas: Merry Christmas and a Happy New Year!Veselé Vánoce a šťastný nový rok!

current: current yearběžný rok

earth: earth yearpozemský rok

eve: New Year's EveSilvestr

fiscal: fiscal yearfiskální rok

five: five year(s) oldpětiletý věkem

guarantee: be guaranteed for two yearsmít dvouletou záruku

hundred: hist. Hundred Year's Warstoletá válka

hungry: hungry yearshladová léta nouze ap.

last: the year before lastpředloni

later: later yearsposlední léta života, závěrečná epocha

long: all year longpo celý rok

New Year's Eve: on New Year's Evena Silvestra

resolution: New Year's resolutionnovoroční předsevzetí

see: BrE see in the New Yearpřivítat nový rok být vzhůru přes půlnoc

senior: senior yearposlední rok střední školy

seven: the Seven Years Warsedmiletá válka

student: first-year studentprvák student

teen: teen years(období) dospívání, telecí léta věk 13-19 let

work: hours/years workedodpracované hodiny/roky

billion: 5 billion years5 miliard let

disqualify: He was disqualified from driving for two years.Byl mu na dva roky odebrán řidičský průkaz.

each: each yearkaždý rok

get: They get a salary of 11 000 a year.Dostávají plat 11 000 ročně.

in: Red is in this year.Červená se letos nosí.

junior: be two years sb's juniorbýt o dva roky mladší než kdo

know: I have known him for years.Znám ho už roky.

may: The disease may not show for years.Nemoc se (třeba) nemusí po několik let projevit.

old: five years older thano pět let starší než

repayable: The loan is repayable over ten years.Půjčku je možno splácet po dobu deseti let.

slate: He was slated to become a minister in one year.Měl se stát za rok ministrem.

suspended sentence: He was given a one-year suspended sentence.Dostal rok podmíněně.

take: It will take (us) years.To (nám) potrvá léta.

astronomický: astronomický roksolar year

budoucí: v budoucích letechin the years to come

dělat: dělat koho staršímmake sb look older, trápení, oblečení ap. též hovor. put years on sb

Kristus: po Kristuzkr. AD, in the year of our Lord

letošek: od letoškafrom this year on

nový: Šťastný Nový rok!Happy New Year!

období: roční obdobíseason (of the year), time of year

pozdrav: novoroční pozdravNew Year's greeting

předsevzetí: novoroční předsevzetíNew Year's resolution

přelom: na přelomu roku/stoletíat the turn of the year/century

přestupný: přestupný rokleap year

ročně: jednou ročněonce a year

rok: rok narozeníyear of birth

rok: šťastný Nový rokHappy New Year

rok: školní rokschool year

silvestr: na silvestraon New Year's Eve

starý: starý rok končícíold/past year

stoletý: hist. stoletá válkathe Hundred Years' War

student: student prvního/druhého/třetího/čtvrtého ročníkufirst/second/third/fourth-year student, AmE freshman/sophomore/junior/senior

světelný: astron. světelný roklight year

školní: školní rokschool year

šťastný: Šťastný Nový rokHappy New Year

třicetiletý: hist. třicetiletá válkaThirty Year(s') War

Vánoce: Veselé Vánoce a šťastný nový rok!Merry Christmas and a Happy New Year!

večírek: narozeninový/silvestrovský/maturitní večírekbirthday/New Year's/graduation party

záruka: mít roční/dvouletou záruku zbožícome with a one-year/two-year warranty/guarantee

život: na sklonku životalate in life, at the end of one's life, in one's declining years

co: Je to rok, co vyhrál.It's been one year since he won.

dovršit: dovršit 18 letturn 18, reach 18 (years of age), reach the age of 18

hrozit: Hrozí mu až šest let vězení.He is facing up to six years in prison.

kalendářní: kalendářní den/týden/rokcalendar day/week/year

léto: léta letoucí, po celá létafor years and years, for ages

letošní: letošní rokthis year

loňsko: od loňskasince last year

loňský: loňský rokthe last year, kniž. yesteryear

minulý: minulý týden/roklast week/year

mladší: Je o tři roky mladší než já.He is three years younger than me.

necelý: za necelý rokin less than a year

o: o dva roky staršítwo years older

odsoudit: Odsoudili ho na tři roky.He was given a three-year sentence.

plodný: plodný rokfruitful year

průběh: v průběhu času/dne/rokuin the course of time/the day/the year

ročník: Jaký jste ročník?What is your year of birth?

rok: tento/minulý/příští/nadcházející rokthis/last/next/coming year

rok: v roce 1996in (the year) 1996

rok: Jsou mu dva roky.He is two years old.

strávit: Strávil jsem tam skoro rok.I spent there almost one year.

třída: Do které chodíš třídy?Which year are you in?

vězení: odsoudit koho k deseti letům vězenísentence sb to ten year's imprisonment

vydělat: Kolik vydělá ročně?How much does he make a year?