Hlavní obsah

slate [sleɪt]

Vyskytuje se v

roznést: porazit ap. make mincemeat (out) of sb, kritikou tear sb/sth to shreds, BrE slate sth, argumenty ap. drive a coach and horses through sthroznést koho/co na kopytech

slate: He was slated to become a minister in one year.Měl se stát za rok ministrem.