Hlavní obsah

mladší

Přídavné jméno

  1. (ve srovnání) younger(malý) little(syn téhož příjmení) juniorzkr. Jr.(doba bronzová ap.) latemůj mladší bratrmy younger brotherJe o tři roky mladší než já.He is three years younger than me.
  2. (ne starý) youngish, rather young
  3. (služebně) junior

Vyskytuje se v

bratr: mladší/starší bratryounger/elder brother

sestra: mladší/starší sestralittle/elder sister

brother: younger/elder brothermladší/starší bratr

green: green shootsmladé výhonky, přen. první náznaky hospodářského zotavení

hopeful: young hopefulsmladé naděje

institution: young offender(s') institutionústav pro mladé delikventy

kid: kid brother/sistermladší bratr/sestra

late: geol. late Tertiarymladší třetihory

son: elder/younger sonstarší/mladší syn

tertiary: late Tertiarymladší třetihory

wonder: wonder boymladý génius úspěšný již jako malý ap.

young: young ladymladá dáma, slečna, zast. čí milá, slečna, dívka

young: in my young(er) daysza mých mladých časů, za mlada

young: young at heartmladý duchem

being: Being young, I didn't worry.Protože jsem byl mladý, netrápilo mne to.

belie: Her young face belies her true age.Její mladá tvář neodpovídá jejímu skutečnému věku.

junior: be two years sb's juniorbýt o dva roky mladší než kdo

little: Daniel's little sisterDanielova mladší sestra

unbecoming: It is unbecoming of young girls to smoke.Nehodí/Nesluší se, aby mladé dívky kouřily.

wish: I wish I were young.Kdybych tak byl mladý.