Hlavní obsah

wish [wɪʃ]

Sloveso

  1. sth přát si, chtít cohovor. You wish!iron. (No) to určitě!, O tom si nech zdát!
  2. užívá se při omluvě nebo varování před nezdvořilostí ap.chtít, mít v úmyslu
  3. I wish kéž by, kdyby tak s časem minulým - nereálné přáníI wish I were young.Kdybych tak byl mladý.
  4. not to wish sth on sb nepřát komu co nepříjemný zážitek ap.
  5. sb sth přát komu co štěstí, šťastnou cestu ap.I wish you well.Přeji vám vše dobré.wish sb illnepřát komu (nic dobrého)

Vyskytuje se v

wish: to sb přání (všeho nejlepšího), blahopřání komu(best) wishes

best: přání všeho nejlepšího, blahopřáníbest wishes

dying: poslední přání umírajícíhodying wish

send: srdečně pozdravovatsend one's best wishes

way: Kéž by to tak bylo.I wish it was that way.

whomever: Můžeš pozvat kohokoliv chceš.You can invite whomever you wish.

aniž: aniž bych chtěl být ...without wishing to be ...

nejlepší: Všechno nejlepší!Best wishes., k narozeninám Happy birthday!

poslední: poslední přánílast wish

přání: přání všeho nejlepšíhobest wishes

přát: přát komu k narozeninámwish sb a happy birthday

vstříc: vyjít komu vstřícoblige, accommodate sb, comply with sb's wishes, kompromisem meet sb halfway, být vstřícný be forthcoming

vyjít: přen. vyjít komu vstříc snažit se vyhovětbe forthcoming, be willing to help, vyhovět accommodate, oblige sb, comply with sb's wishes, jít naproti meet sb halfway

popřát: popřát komu dobrou nocwish/form. bid sb good night

přát si: Přála si, aby zemřel.She wished he would die.

uložit: Chcete uložit data?Do you wish to save the data?

všechen, všechna, všechno: Všechno nejlepší k narozeninám!Happy Birthday!, Best wishes!