Hlavní obsah

wish [wɪʃ]

Sloveso

  1. sth přát si, chtít cohovor. You wish!iron. (No) to určitě!, O tom si nech zdát!
  2. užívá se při omluvě nebo varování před nezdvořilostí ap.chtít, mít v úmyslu
  3. I wish kéž by, kdyby tak s časem minulým - nereálné přáníI wish I were young.Kdybych tak byl mladý.
  4. not to wish sth on sb nepřát komu co nepříjemný zážitek ap.
  5. sb sth přát komu co štěstí, šťastnou cestu ap.I wish you well.Přeji vám vše dobré.wish sb illnepřát komu (nic dobrého)

Vyskytuje se v

best: best wishespřání všeho nejlepšího, blahopřání

dying: dying wishposlední přání umírajícího

send: send one's best wishessrdečně pozdravovat

way: I wish it was that way.Kéž by to tak bylo.

whomever: You can invite whomever you wish.Můžeš pozvat kohokoliv chceš.