Hlavní obsah

best [best]

Přídavné jméno

 1. nejlepšíI wasn't at my best last night.Včera večer jsem se moc nepředvedl., i přen. Včera večer jsem nebyl zrovna ve formě.best wishespřání všeho nejlepšího, blahopřáníbest of its kindnejlepší svého druhubest-before (date)spotřebujte do, minimální trvanlivost do na obalech ap.at the best of timesza nejlepších podmínek, když všechno dobře (pů)jdeat its bestv celé parádě v nejlepším možném stavu, formě ap.be at one's besti přen. být v (nejlepší) formě, předvést se v nejlepším světlesupl of good
 2. nejvhodnější
 3. the best part of sthvětšinu čeho, skoro celý co

Příslovce

 1. nejlépethe best likednejoblíbenější který se nejvíce líbísupl of well
 2. nejvíce se líbit ap.What do you like best?Co máš nejradši?, Co se ti líbí nejvíc?
 • užívá se k tvoření 3. stupně příd. jmen začínajících na good a well.the best-knownnejznámější

Fráze

 1. All the best měj(te) se (hezky), hodně štěstí
 2. best of (it) all nejlepší na tom je/bylo ...Best of all, she paid for me.Nejlepší na tom bylo, že za mě zaplatila.
 3. as best one can jak kdo jen umí/dovede vzhledem k okolnostem
 4. at best přinejlepším, v nejlepším případě, maximálně
 5. do one's best to ... udělat všechno pro ..., snažit se ze všech sil, aby ...
 6. for the best pro dobro věci
 7. know best vědět nejlépe
 8. make the best of sth vytěžit maximum z čeho, zachránit, co se , co nejlépe využít co z toho mála, co je

Vyskytuje se v

ability: to the best of one's ability/abilitiesco nejlépe, jak kdo nejlépe umí

account: give a good account of osfdobře se uvést, udělat dobrý dojem

bet: good betdobrý tip, dobrá volba

bet: good/safe bettutovka

better: (had) betterraději by(s)/bychom upozornění ap.

better: you are better doinglepší máte dělat co, radši než ...

better: change for the betterzměnit se k lepšímu

better: get the better of sbpřemoci, porazit, zdolat koho

better: (should) know better (than)už vědět, že co není správné

bunch: the best/pick of the bunchnejlepší ze všech, ti/to nejlepší ze skupiny

company: be in good companynemuset se stydět, nebýt zdaleka sám stalo se to i jiným, být v dobré společnosti

day: have seen better daysmít (už) nejlepší za sebou, nebýt už nejnovější

deal: a great/good deal of sthhodně, spousta, hromada čeho

deal: a good/great dealdost, hodně, mnoho

face: put on a brave/AmE good facepředstírat klid, nedat na sobě nic znát zklamání ap., nasadit klidnou masku

far: so far so goodzatím (je to) dobré o vývoji situace ap.

few: a good few, not a fewhezkých pár, nemálo, dobrých

fortune: (good) fortuneštěstí přízeň osudu

give: give as good as one getsoplatit stejnou mincí, nedat se, být rovným protivníkem

going: while the going is gooddokud jde všechno dobře

gold: as good as goldjako andílek, (úplně) vzorný, hodný o dětech

good: good at sthdobrý v čem v nějakém oboru

good: the gooddobro, blaho, prospěch něčí

good: Good.Dobře. uvození

good: as good asskoro, téměř, takřka

good: the common goodvšeobecný prospěch, obecné blaho

good: do sb goodpomoci, prospět, udělat dobře komu

good: for goodnadobro, navždy, jednou provždy

good: Good for you!Výborně!, Gratuluji!, To se máš!, Dobře děláš!

goods: the goodsto pravé, ono

goods: deliver/come up with the goodssplnit očekávání, udělat, co se očekávalo

go with: go (well) withsth hodit se k čemu barvy ap.

grace: have the (good) grace to do sthmít dost slušnosti na co

gracious: good(ness) gracious!'proboha!, pro pána!

grief: Good griefPane bože!, No páni!, To není možný! překvapení, nedůvěra

half: better halfdrahá polovička, manžel(ka)

heaven: (Good) heavens!Proboha!, Bože můj!

influence: be a good/bad influence on sbbe a good/bad influence on sb = mít dobrý/špatný vliv na koho

know: (Well,) What do you know!No tohle!, Kdo by to byl řekl!, Kdo by si to pomyslel! No teda! překvapení

knowledge: to (the best of) my knowledgepodle mého nejlepšího vědomí, pokud vím, pokud je mi známo

laugh: a (good) laughlegrace, zábava, sranda

luck: good luck, the best of luckhodně štěstí, mnoho zdaru, zlomte vaz

matched: (well) matchedhodící se k sobě, pasující k sobě, odpovídající si ve vztahu dvou

matched: well/evenly matchedvyrovnaný soupeři, dva týmy

mean: mean wellmyslet to dobře

measure: for good measure(ještě) navíc, a k tomu ještě, ke všemu

mind: have a good mind, have half a mind to do sthmít sto chutí udělat co

mixer: (good) mixerspolečenský člověk snadno navazuje známosti ap.

morrow: good morrowdobré jitro!

news: bad/good newsšpatné/dobré zprávy

nick: be in good/bad nickbýt v dobrém/špatném stavu

nose: have a (good) nose for sthmít čich/nos na co

nothing: better than nothinglepší než nic

order: in good orderv dobrém stavu, v pořádku

reasoned: (well-)reasoned(dobře) promyšlený

repair: in good/bad repairv dobrém/špatném stavu dům ap.

represent: be (well) representedbýt (dostatečně) zastoupen v parlamentu ap.

riddance: good riddanceto sb/sth spánembohem, zaplať Pánbůh (že je pryč) kdo/co

risk: a good riskdůvěryhodný partner pro úvěr ap.

rounded: (well-)roundedvyzrálý, zralý osobnost, sýr

shape: be in good shapebýt v dobrém stavu, být ve formě, být na tom dobře

shot: give sth one's best shotdát do čeho všechno v závodě ap.

sooner: the sooner the betterčím dřív(e), tím líp

start: get off to a good/bad startzačít nadějně/nevalně

suited: well suiteddobře se k sobě hodící pár

supplied: (well) suppliedwith sth (dobře) zásobený, vybavený čím, s hojným množstvím čeho

term: be on good terms with sbbýt zadobře, dobře vycházet s kým

time: at the best of timesi když to dobře jde, i při nejlepším (úsilí)

time: in good timezavčasu, dostatečně brzy před začátkem

time: in good timeaž na to uzraje doba, až přijde ten správný čas

trim: be in (good) trimbýt v dobré formě/kondici, být fit

turn: do sb a good turnprokázat komu službu/laskavost

turned out: well turned outvyfešákovaný, hovor. oháknutý elegantně oblečený

versed: be (well) versed in sthvyznat se, dobře se orientovat, být zběhlý v čem

very: Very goodzajisté, provedu

way: be well on the way to doing sthbýt na nejlepší cestě, mít nakročeno k čemu

wear: wear wellvydržet, mít trvanlivost, málo se opotřebovávat nepodléhat času

well: as well asjakož i, stejně jako

well: sb would do well to do sthkdo by udělal dobře, kdyby udělal co, bylo by dobré, aby kdo udělal co

well: Well, well!Podívejme!, To jsou věci!, Ale ale! pobaveně

well: oh wellno nevadí, no nic

well: as welltaké, stejně tak

well: as well sb mighta jak by taky ne, jak se dá čekat

well: (it is) just as wellještě že (tak), (to) je jenom dobře, aspoň že (tak)

well: it is as well to do sthje záhodno (u)dělat co

well: sth might as well be sthco stejně tak by mohlo být co je to stejně možné

well: sb might as well do sthkdo může klidně udělat co i když se mu moc nechce

well: all well and goodvšechno (je) zdánlivě v pořádku

well: (all) well and goodjedině dobře jestli je to pravda ap.

well: be well out of itmít to šťastně za sebou, být z toho venku