Hlavní obsah

best [best]

Přídavné jméno

 1. nejlepšíI wasn't at my best last night.Včera večer jsem se moc nepředvedl., i přen. Včera večer jsem nebyl zrovna ve formě.best wishespřání všeho nejlepšího, blahopřáníbest of its kindnejlepší svého druhubest-before (date)spotřebujte do, minimální trvanlivost do na obalech ap.at the best of timesza nejlepších podmínek, když všechno dobře (pů)jdeat its bestv celé parádě v nejlepším možném stavu, formě ap.be at one's besti přen. být v (nejlepší) formě, předvést se v nejlepším světlesupl of good
 2. nejvhodnější
 3. the best part of sthvětšinu čeho, skoro celý co

Příslovce

 1. nejlépethe best likednejoblíbenější který se nejvíce líbísupl of well
 2. nejvíce se líbit ap.What do you like best?Co máš nejradši?, Co se ti líbí nejvíc?
 • užívá se k tvoření 3. stupně příd. jmen začínajících na good a well.the best-knownnejznámější

Fráze

 1. All the best měj(te) se (hezky), hodně štěstí
 2. best of (it) all nejlepší na tom je/bylo ...Best of all, she paid for me.Nejlepší na tom bylo, že za mě zaplatila.
 3. as best one can jak kdo jen umí/dovede vzhledem k okolnostem
 4. at best přinejlepším, v nejlepším případě, maximálně
 5. do one's best to ... udělat všechno pro ..., snažit se ze všech sil, aby ...
 6. for the best pro dobro věci
 7. know best vědět nejlépe
 8. make the best of sth vytěžit maximum z čeho, zachránit, co se , co nejlépe využít co z toho mála, co je

Vyskytuje se v

account: give a good account of osfdobře se uvést, udělat dobrý dojem

best: the bestto nejlepší

bet: good betdobrý tip, dobrá volba

better: (had) betterraději by(s)/bychom upozornění ap.

bunch: the best/pick of the bunchnejlepší ze všech, ti/to nejlepší ze skupiny

company: be in good companynemuset se stydět, nebýt zdaleka sám stalo se to i jiným, být v dobré společnosti

day: have seen better daysmít (už) nejlepší za sebou, nebýt už nejnovější

deal: a great/good deal of sthhodně, spousta, hromada čeho

face: put on a brave/AmE good facepředstírat klid, nedat na sobě nic znát zklamání ap., nasadit klidnou masku

far: so far so goodzatím (je to) dobré o vývoji situace ap.

few: a good few, not a fewhezkých pár, nemálo, dobrých

fortune: (good) fortuneštěstí přízeň osudu

give: give as good as one getsoplatit stejnou mincí, nedat se, být rovným protivníkem

going: while the going is gooddokud jde všechno dobře

gold: as good as goldjako andílek, (úplně) vzorný, hodný o dětech

good: good at sthdobrý v čem v nějakém oboru

goods: the goodsto pravé, ono

go with: go (well) withsth hodit se k čemu barvy ap.

grace: have the (good) grace to do sthmít dost slušnosti na co

gracious: good(ness) gracious!'proboha!, pro pána!

grief: Good griefPane bože!, No páni!, To není možný! překvapení, nedůvěra

half: better halfdrahá polovička, manžel(ka)

heaven: (Good) heavens!Proboha!, Bože můj!

influence: be a good/bad influence on sbbe a good/bad influence on sb = mít dobrý/špatný vliv na koho

know: (Well,) What do you know!No tohle!, Kdo by to byl řekl!, Kdo by si to pomyslel! No teda! překvapení

knowledge: to (the best of) my knowledgepodle mého nejlepšího vědomí, pokud vím, pokud je mi známo

laugh: a (good) laughlegrace, zábava, sranda

luck: good luck, the best of luckhodně štěstí, mnoho zdaru, zlomte vaz

matched: (well) matchedhodící se k sobě, pasující k sobě, odpovídající si ve vztahu dvou

mean: mean wellmyslet to dobře

measure: for good measure(ještě) navíc, a k tomu ještě, ke všemu

mind: have a good mind, have half a mind to do sthmít sto chutí udělat co

mixer: (good) mixerspolečenský člověk snadno navazuje známosti ap.

morrow: good morrowdobré jitro!

news: bad/good newsšpatné/dobré zprávy

nick: be in good/bad nickbýt v dobrém/špatném stavu

nose: have a (good) nose for sthmít čich/nos na co

nothing: better than nothinglepší než nic

order: in good orderv dobrém stavu, v pořádku

reasoned: (well-)reasoned(dobře) promyšlený

repair: in good/bad repairv dobrém/špatném stavu dům ap.

represent: be (well) representedbýt (dostatečně) zastoupen v parlamentu ap.

riddance: good riddanceto sb/sth spánembohem, zaplať Pánbůh (že je pryč) kdo/co

risk: a good riskdůvěryhodný partner pro úvěr ap.

rounded: (well-)roundedvyzrálý, zralý osobnost, sýr

shape: be in good shapebýt v dobrém stavu, být ve formě, být na tom dobře

shot: give sth one's best shotdát do čeho všechno v závodě ap.

sooner: the sooner the betterčím dřív(e), tím líp

start: get off to a good/bad startzačít nadějně/nevalně

suited: well suiteddobře se k sobě hodící pár

supplied: (well) suppliedwith sth (dobře) zásobený, vybavený čím, s hojným množstvím čeho

term: be on good terms with sbbýt zadobře, dobře vycházet s kým

time: at the best of timesi když to dobře jde, i při nejlepším (úsilí)

trim: be in (good) trimbýt v dobré formě/kondici, být fit

turn: do sb a good turnprokázat komu službu/laskavost

turned out: well turned outvyfešákovaný, hovor. oháknutý elegantně oblečený

versed: be (well) versed in sthvyznat se, dobře se orientovat, být zběhlý v čem

very: Very goodzajisté, provedu

ability: to the best of one's ability/abilitiesco nejlépe, jak kdo nejlépe umí

way: be well on the way to doing sthbýt na nejlepší cestě, mít nakročeno k čemu

wear: wear wellvydržet, mít trvanlivost, málo se opotřebovávat nepodléhat času

well: as well asjakož i, stejně jako

history: mít minulost spojenou s čím, v minulosti často dělat cohave a history of sth

often: častějimore often

once: až příliš častoonce too often

see: často se vídat s kýmsee a lot of sb

throw: (dost) častomany a throw

cast: Často hraje role padouchů.He's often cast as a baddie.

nosebleed: Často mi teče krev z nosu.I often get/have a nose bleed.

possible: co nejdříve/nejvíce/nejčastěji/nejrychleji/nejdelší/nejdáleas soon/much/often/quickly/long/far as possible

stormy: Můžeme očekávat časté bouřky.We can expect stormy weather.

tend: Stará auta jsou často hlučná.Old cars tend to be noisy.

často: dost(i) častoquite often

dost: dost častoquite often

střídat: často střídat zaměstnáníchange jobs frequently, be a job-hopper

dívat se: Musím se často dívat do slovníku.I must consult the dictionary frequently.

jezdit: Často jezdím tramvají.I often take a tram.