Hlavní obsah

supplied [səˈplaɪd]

Vyskytuje se v

supplied: (well) suppliedwith sth (dobře) zásobený, vybavený čím, s hojným množstvím čeho

supply: supplieszásoby, potřeby

electrical: electrical supplieselektro (prodejna)

excess: ekon. excess of demand over supplypřevis poptávky nad nabídkou

ill: ill-suppliedšpatně/nedostatečně zásobený

order: We can't supply your order.Nemůžeme splnit vaši objednávku.

short: short supplynedostatek, malá zásoba

store: building supply storestavebniny prodejna

wiring: wiring supplies/materialelektromateriál

energie: power suppliesdodávky energie

chovatelský: zboží pet supplies, prodejna pet shopchovatelské potřeby

nabídka: supply and demandnabídka a poptávka

potřeba: office supplies, papírnické stationerykancelářské potřeby

přerušení: supply cutpřerušení dodávky plynu ap.

přerušit: cut off the supply of sthpřerušit dodávku čeho

záložní: uninterruptible power supply, standby powerelektr. záložní (napájecí) zdroj

zastavení: supply cut-offzastavení dodávek

zastavit: cut off the supply of sthzastavit dodávky čeho

zdroj: power supplyelektr. napájecí zdroj

jít: Power is down., Electricity supply has been cut off.Nejde elektřina.

nedostávat se: Food is in short supply.Nedostává se potravin.

opatřit: supply sth with notesopatřit co poznámkami knihu ap.

spotřebovat: We have used up all the supplies.Už jsme spotřebovali všechny zásoby.

zásobárna: water reservoir/resource/supplyzásobárna vody

zásobovací: supply line/routezásobovací trasa

zboží: scarce goods, goods in short supplynedostatkové zboží

money supply: money supply growthrůst objemu peněžní zásoby