Hlavní obsah

zboží

Podstatné jméno, rod střední

  • goodsform. merchandise(konkrétní druh) item, article(komodita) commodityzast. waresslang. (drogy ap.) stuffnedostatkové zbožíscarce goods, goods in short supplyspotřební zbožíconsumer goodssmíšené zboží obchodAmE general/variety store, (s dlouhou otvírací dobou) convenience storetext. metrové zbožípiece/yard goodspapírnické zbožístationeryželezářské zbožíhardware, ironware

Vyskytuje se v

kvalita: zboží vysoké kvalityhigh-quality goods

nižší: zboží nižší kvalityinferior goods

pašovaný: pašované zbožísmuggled goods, contraband (goods)

proclít: proclít zbožíclear the goods (through customs), clear customs

smíšený: smíšené zbožíprodejna general store, hl. večerka convenience store, artikl miscellaneous goods

spotřební: spotřební zbožíconsumables, consumer/consumable goods

vývozní: vývozní zbožíexport goods

značkový: značkové zbožíbranded goods

dojít: Zboží ještě nedošlo.The goods have not arrived yet.

luxusní: luxusní zbožíluxury goods

nasytit: ekon. nasytit trh zbožímsaturate/fill the market with goods

textilní: textilní zbožítextile goods, BrE drapery, AmE dry goods

vadný: vrátit vadné zbožíreturn defective goods

zaprášit se: Po zboží se jen zaprášilo.The goods sold like hot cakes.

article: spotřební zbožíconsumer articles

assortment: sortiment zbožíassortment of goods

bag: pracovník dávající u pokladny zákazníkům zboží do tašekbag boy

bond: zboží vázané v celním skladu, zboží pod celní uzávěrouekon. goods in bond

branded: značkové zbožíbranded goods

break: rozdělit hromadný náklad zboží, začít vykládat loďbreak bulk

clear: být proclen zboží ap., proclít zbožíclear customs

combo: smíšené zboží potraviny s prodejem drogistického zbožíAmE combo store

consignment: konsignační zboží, zboží do komisegoods on consignment

courtesy: pracovník skládající u pokladny zákazníkům zboží do tašekcourtesy clerk

customs: být proclen zboží ap., proclít zbožíclear customs

deliver: Zboží bude doručeno ...Goods will be delivered to ...

discount: diskontní prodejna, prodejna levného zbožídiscount store

environmentally: ekologicky nezávadné zbožíenvironmentally friendly goods

free: volný vstup, celní prohláška ke zboží nepodléhajícímu cluekon. free entry

general: obchod se smíšeným zbožímgeneral store

goods: volně ložené/nebalené/hromadné zbožíbulk goods/goods in bulk

import: dovozové zbožíimported goods

leader: cenové lákadlo, zboží prodávané pod cenou za účelem přilákání zákazníkůekon. loss leader

market: prodávané zbožímarketed goods

quality: zboží nejvyšší kvalityprime quality goods

ration: přídělové zboží, zboží na přídělrationed goods

reception: přejímka zbožíreception of goods

seller: dobře/špatně se prodávající zbožígood/poor seller

shipping: seznam přepravovaného zboží, dopravní průvodkashipping note

shoddy: podřadné zbožíshoddy goods

stock: doplňování zboží do regálůstocking shelves

store: obchod se smíšeným zbožím venkovskýAmE general store

summer: letní výprodej (zboží)summer sale

transit: zboží (ztracené) na cestěgoods (lost) in transit

unpacked: volně vyložené zbožíunpacked goods

ware: sklo, skleněné zboží, výrobky ze sklaglass ware

window: zboží ve výkladní skříniwindow display

yard: metráž, metrové zbožíyard goods

zero: zboží s nulovou sazbou DPH ap.ekon. zero rate goods

zboží: spotřební zbožíconsumer goods