Hlavní obsah

zboží

Podstatné jméno, rod střední

  • goodsform. merchandise(konkrétní druh) item, article(komodita) commodityzast. waresslang. (drogy ap.) stuffnedostatkové zbožíscarce goods, goods in short supplyspotřební zbožíconsumer goodssmíšené zboží obchodAmE general/variety store, (s dlouhou otvírací dobou) convenience storetext. metrové zbožípiece/yard goodspapírnické zbožístationeryželezářské zbožíhardware, ironware

Vyskytuje se v

kvalita: zboží vysoké kvalityhigh-quality goods

nižší: zboží nižší kvalityinferior goods

pašovaný: pašované zbožísmuggled goods, contraband (goods)

proclít: proclít zbožíclear the goods (through customs), clear customs

smíšený: smíšené zbožíprodejna general store, hl. večerka convenience store, artikl miscellaneous goods

spotřební: spotřební zbožíconsumables, consumer/consumable goods

vývozní: vývozní zbožíexport goods

značkový: značkové zbožíbranded goods

dojít: Zboží ještě nedošlo.The goods have not arrived yet.

luxusní: luxusní zbožíluxury goods

nasytit: ekon. nasytit trh zbožímsaturate/fill the market with goods

textilní: textilní zbožítextile goods, BrE drapery, AmE dry goods

vadný: vrátit vadné zbožíreturn defective goods

zaprášit se: Po zboží se jen zaprášilo.The goods sold like hot cakes.

article: consumer articlesspotřební zboží

assortment: assortment of goodssortiment zboží

bag: bag boypracovník dávající u pokladny zákazníkům zboží do tašek

bond: ekon. goods in bondzboží vázané v celním skladu, zboží pod celní uzávěrou

branded: branded goodsznačkové zboží

break: break bulkrozdělit hromadný náklad zboží, začít vykládat loď

clear: clear customsbýt proclen zboží ap., proclít zboží

combo: AmE combo storesmíšené zboží potraviny s prodejem drogistického zboží

consignment: goods on consignmentkonsignační zboží, zboží do komise

courtesy: courtesy clerkpracovník skládající u pokladny zákazníkům zboží do tašek

customs: clear customsbýt proclen zboží ap., proclít zboží

deliver: Goods will be delivered to ...Zboží bude doručeno ...

discount: discount storediskontní prodejna, prodejna levného zboží

environmentally: environmentally friendly goodsekologicky nezávadné zboží

free: ekon. free entryvolný vstup, celní prohláška ke zboží nepodléhajícímu clu

general: general storeobchod se smíšeným zbožím

goods: bulk goods/goods in bulkvolně ložené/nebalené/hromadné zboží

goods: text. piece/yard goodsmetrové zboží

goods: consumer goodsspotřební zboží

goods: durable goodszboží dlouhodobé spotřeby

import: imported goodsdovozové zboží

leader: ekon. loss leadercenové lákadlo, zboží prodávané pod cenou za účelem přilákání zákazníků

market: marketed goodsprodávané zboží

quality: prime quality goodszboží nejvyšší kvality

ration: rationed goodspřídělové zboží, zboží na příděl

reception: reception of goodspřejímka zboží

seller: good/poor sellerdobře/špatně se prodávající zboží

shipping: shipping noteseznam přepravovaného zboží, dopravní průvodka

shoddy: shoddy goodspodřadné zboží

stock: stocking shelvesdoplňování zboží do regálů

store: AmE general storeobchod se smíšeným zbožím venkovský

summer: summer saleletní výprodej (zboží)

transit: goods (lost) in transitzboží (ztracené) na cestě

unpacked: unpacked goodsvolně vyložené zboží

ware: glass waresklo, skleněné zboží, výrobky ze skla

window: window displayzboží ve výkladní skříni

yard: yard goodsmetráž, metrové zboží

zero: ekon. zero rate goodszboží s nulovou sazbou DPH ap.