Hlavní obsah

goods [gʊdz]

Podstatné jméno

  1. ekon.zbožíbulk goods/goods in bulkvolně ložené/nebalené/hromadné zbožítext. piece/yard goodsmetrové zbožíconsumer goodsspotřební zbožídurable goodszboží dlouhodobé spotřebygoods trailernákladní přívěs
  2. statky, (osobní) majetek, věci čí
  3. the goods slang.to pravé, ono

Vyskytuje se v

account: dobře se uvést, udělat dobrý dojemgive a good account of osf

best: to nejlepšíthe best

bet: dobrý tip, dobrá volbagood bet

better: raději by(s)/bychom upozornění ap.(had) better

bunch: nejlepší ze všech, ti/to nejlepší ze skupinythe best/pick of the bunch

company: nemuset se stydět, nebýt zdaleka sám stalo se to i jiným, být v dobré společnostibe in good company

day: mít (už) nejlepší za sebou, nebýt už nejnovější, už něco pamatovat oděv ap.have seen better days

deal: spousta, hromada, kopa čehoa great/good deal of sth

face: předstírat klid, nedat na sobě nic znát zklamání ap., nasadit klidnou maskuput on a brave/AmE good face

far: zatím (je to) dobré o vývoji situace ap.so far so good

few: hezkých pár, nemálo, dobrýcha good few, not a few

fortune: štěstí přízeň osudu(good) fortune

give: oplatit stejnou mincí, nedat se, být rovným protivníkemgive as good as one gets

going: dokud jde všechno dobřewhile the going is good

gold: jako andílek, (úplně) vzorný, hodný o dětechas good as gold

good: dobrý v čem v nějakém oborugood at sth

goods: to pravé, onothe goods

go with: sth hodit se k čemu barvy ap.go (well) with

grace: mít dost slušnosti na cohave the (good) grace to do sth

gracious: proboha!, pro pána!good(ness) gracious!'

grief: Pane bože!, No páni!, To není možný! překvapení, nedůvěraGood grief

half: drahá polovička, manžel(ka)better half

heaven: Proboha!, Bože můj!(Good) heavens!

know: No tohle!, Kdo by to byl řekl!, Kdo by si to pomyslel! No teda! překvapení(Well,) What do you know!

knowledge: podle mého nejlepšího vědomí, pokud vím, pokud je mi známoto (the best of) my knowledge

laugh: legrace, zábava, srandaa (good) laugh

luck: hodně štěstí, mnoho zdaru, zlomte vazgood luck, the best of luck

matched: hodící se k sobě, pasující k sobě, odpovídající si ve vztahu dvou(well) matched

mean: myslet to dobřemean well

measure: (ještě) navíc, a k tomu ještě, ke všemufor good measure

mind: mít sto chutí udělat cohave a good mind, have half a mind to do sth

mixer: společenský člověk snadno navazuje známosti ap.(good) mixer

morrow: dobré jitro!good morrow

news: špatné/dobré zprávybad/good news

nick: být v dobrém/špatném stavube in good/bad nick

nose: mít čich na cohave a (good) nose for sth

nothing: lepší než nicbetter than nothing

order: v dobrém stavu, v pořádkuin good order

reasoned: (dobře) promyšlený(well-)reasoned

repair: v dobrém/špatném stavu dům ap.in good/bad repair

represent: být (dostatečně) zastoupen v parlamentu ap.be (well) represented

riddance: to sb/sth spánembohem, zaplať Pánbůh (že je pryč) kdo/cogood riddance

risk: důvěryhodný partner pro úvěr ap.a good risk

rounded: vyzrálý, zralý osobnost, sýr(well-)rounded

shape: být v dobrém stavu, být ve formě, být na tom dobřebe in good shape

shot: dát do čeho všechno v závodě ap.give sth one's best shot

sooner: čím dřív(e), tím lípthe sooner the better

start: začít nadějně/nevalněget off to a good/bad start

suited: dobře se k sobě hodící párwell suited

supplied: with sth (dobře) zásobený, vybavený čím, s hojným množstvím čeho(well) supplied

term: být zadobře, dobře vycházet s kýmbe on good terms with sb

time: i když to dobře jde, i při nejlepším (úsilí)at the best of times

trim: být v dobré formě/kondici, být fitbe in (good) trim

turn: prokázat komu službu/laskavostdo sb a good turn

turned out: vyfešákovaný, hovor. oháknutý(well) turned out

versed: vyznat se, dobře se orientovat, být zběhlý v čembe (well) versed in sth

very: zajisté, proveduVery good

way: být na nejlepší cestě, mít nakročeno k čemube well on the way to doing sth

wear: vydržet, mít trvanlivost, málo se opotřebovávat nepodléhat časuwear well

well: jakož i, stejně jakoas well as

ability: co nejlépe, jak kdo nejlépe umíto the best of one's ability/abilities

wish: to sb přání (všeho nejlepšího), blahopřání komu(best) wishes

work out: vyjít, dopadnout dobře, vyvinout se dobřework out (well)

antitalent: být antitalent na coneform. be hopeless/useless, be no good at sth, nešikovný hovor. be ham-fisted

blaho: obecné blahocommon good, general welfare

co: čím více, tím lépethe more the better

dělat: dělat vše pro to, abydo one's best to do sth, go all out for sth

den: dobrý denráno good morning, odpoledne good afternoon, hovor. hello

dlouho: čím déle, tím lépethe longer the better

dobro: pro společné dobrofor the common good

dodržet: dodržet slovokeep one's word, be as good as one's word, v dohodě ap. keep one's side of the bargain

dopadnout: dopadnout dobře/špatněcome off/turn out well/badly, pochodit fare well/badly

dopředu: (u)dělat co (dost) dlouho dopředudo sth well in advance

bubnovat: umět dobře bubnovatbe a good drummer

budit: budit dobrý dojemmake a good impression

bydlet: Bydlíme v dobrém hotelu.We are staying in a good hotel.

být: Není mi dobře.I don't feel well.

cesta: Šťastnou cestu!Have a safe journey/trip!, Have a good trip!

cítit se: Necítím se dobře.I don't feel well.

daleko: být daleko lepší (než...)be far better (than...), hovor. be miles better (than...)

dařit se: Ať se daří!Good luck!

disponovaný: fyzicky dobře disponovanýphysically well-equipped

dobrý: můj dobrý přítelgood friend of mine

dobře: To zní dobře. návrh ap.That sounds good.

docela: Mám se docela dobře.I am quite well.

dochovat se: dochovat se v dobrém stavuremain well preserved

dojem: udělat dobrý dojem na kohomake a good impression on sb

dojít: Zboží ještě nedošlo.The goods have not arrived yet.

dřív: Čím dřív, tím lépe.The sooner the better.

fajn: Měli jsme se fajn.We had a good time.

čich: mít čich na cohave a good nose for sth

doma: Všude dobře, doma nejlíp.East (or) West, home's best., There's no place like home.

acquainted: být dobře obeznámený s čímbe well acquainted with sth

acquit: počínat si/zachovat se/vést si dobře/špatněacquit osf well/ill

advice: dobrá radaa piece of good advice

afternoon: dobré odpolednegood afternoon

airing: pořádně vyvětrat cogive sth a good airing

assortment: sortiment zbožíassortment of goods

augur: být dobrým znamením pro koho/coform. augur well for sb/sth

bearer: posel dobrých zprávbearer of good news

bed: být dobrý v postelibe good in bed

behaved: dobře vychovanýwell-behaved

bode: být dobrým znamenímbode well

bond: zboží vázané v celním skladu, zboží pod celní uzávěrouekon. goods in bond

brain: být chytrý/nabitý/inteligentníhave brains/a good brain

branded: značkové zbožíbranded goods

brown: černá technika televizory, rádia ap.brown goods

business: Obchody jdou dobře.Business is good.

buy: výhodná/nevýhodná koupěgood/bad buy

cancel: platný do odvolání/zrušenígood till cancelled

cape: mys Dobré nadějeCape of Good Hope

card: přání brzkého uzdravení písemnéget-well card

charm: talisman pro štěstígood luck charm

comfortably: dobře zajištěný finančněcomfortably well-off

consignment: konsignační zboží, zboží do komisegoods on consignment

deliver: Zboží bude doručeno ...Goods will be delivered to ...

disposed: příznivě nakloněný komu/čemuwell/favourably disposed to sb/sth

done: Dobrá práce., Výborně., Dobře. projev uznáníWell done.

drill: vrttech. drill well

environmentally: ekologicky nezávadné zbožíenvironmentally friendly goods

evening: Dobrý večer!Good evening!

exploratory: průzkumný vrttech. exploratory well

feed: dobře živenýwell fed

fit: sedět, pasovat, zapadat do sebebe a good fit

Friday: Velký pátekcírk. Good Friday

fucking: kurevsky dobrýfucking good