Hlavní obsah

goods [gʊdz]

Podstatné jméno

  1. ekon.zbožíbulk goods/goods in bulkvolně ložené/nebalené/hromadné zbožítext. piece/yard goodsmetrové zbožíconsumer goodsspotřební zbožídurable goodszboží dlouhodobé spotřebygoods trailernákladní přívěs
  2. statky, (osobní) majetek, věci čí
  3. the goods slang.to pravé, ono

Vyskytuje se v

ability: to the best of one's ability/abilitiesco nejlépe, jak kdo nejlépe umí

account: give a good account of osfdobře se uvést, udělat dobrý dojem

best: the bestto nejlepší

best: had bestnejlepší by bylo, kdyby ..., nejlepší bude, když ..., nejraději ... doporučení

best: All the bestměj(te) se (hezky), hodně štěstí

best: best of (it) allnejlepší na tom je/bylo ...

best: as best one canjak kdo jen umí/dovede vzhledem k okolnostem

best: at bestpřinejlepším, v nejlepším případě, maximálně

best: do one's best to ...udělat všechno pro ..., snažit se ze všech sil, aby ...

best: for the bestpro dobro věci

best: know bestvědět nejlépe

best: make the best of sthvytěžit maximum z čeho, zachránit, co se dá, co nejlépe využít co z toho mála, co je

bet: good betdobrý tip, dobrá volba

bet: good/safe bettutovka

better: (had) betterraději by(s)/bychom upozornění ap.

better: you are better doinglepší máte dělat co, radši než ...

better: change for the betterzměnit se k lepšímu

better: get the better of sbpřemoci, porazit, zdolat koho

better: (should) know better (than)už vědět, že co není správné

bunch: the best/pick of the bunchnejlepší ze všech, ti/to nejlepší ze skupiny

company: be in good companynemuset se stydět, nebýt zdaleka sám stalo se to i jiným, být v dobré společnosti

day: have seen better daysmít (už) nejlepší za sebou, nebýt už nejnovější

deal: a great/good deal of sthhodně, spousta, hromada čeho

deal: a good/great dealdost, hodně, mnoho

face: put on a brave/AmE good facepředstírat klid, nedat na sobě nic znát zklamání ap., nasadit klidnou masku

far: so far so goodzatím (je to) dobré o vývoji situace ap.

few: a good few, not a fewhezkých pár, nemálo, dobrých

fortune: (good) fortuneštěstí přízeň osudu

give: give as good as one getsoplatit stejnou mincí, nedat se, být rovným protivníkem

going: while the going is gooddokud jde všechno dobře

gold: as good as goldjako andílek, (úplně) vzorný, hodný o dětech

good: good at sthdobrý v čem v nějakém oboru

good: the gooddobro, blaho, prospěch něčí

good: Good.Dobře. uvození

good: as good asskoro, téměř, takřka

good: the common goodvšeobecný prospěch, obecné blaho

good: do sb goodpomoci, prospět, udělat dobře komu

good: for goodnadobro, navždy, jednou provždy

good: Good for you!Výborně!, Gratuluji!, To se máš!, Dobře děláš!

go with: go (well) withsth hodit se k čemu barvy ap.

grace: have the (good) grace to do sthmít dost slušnosti na co

gracious: good(ness) gracious!'proboha!, pro pána!

grief: Good griefPane bože!, No páni!, To není možný! překvapení, nedůvěra

half: better halfdrahá polovička, manžel(ka)

heaven: (Good) heavens!Proboha!, Bože můj!

influence: be a good/bad influence on sbbe a good/bad influence on sb = mít dobrý/špatný vliv na koho

know: (Well,) What do you know!No tohle!, Kdo by to byl řekl!, Kdo by si to pomyslel! No teda! překvapení

knowledge: to (the best of) my knowledgepodle mého nejlepšího vědomí, pokud vím, pokud je mi známo

laugh: a (good) laughlegrace, zábava, sranda

luck: good luck, the best of luckhodně štěstí, mnoho zdaru, zlomte vaz

matched: (well) matchedhodící se k sobě, pasující k sobě, odpovídající si ve vztahu dvou

matched: well/evenly matchedvyrovnaný soupeři, dva týmy

mean: mean wellmyslet to dobře

measure: for good measure(ještě) navíc, a k tomu ještě, ke všemu

mind: have a good mind, have half a mind to do sthmít sto chutí udělat co

mixer: (good) mixerspolečenský člověk snadno navazuje známosti ap.

morrow: good morrowdobré jitro!

news: bad/good newsšpatné/dobré zprávy

nick: be in good/bad nickbýt v dobrém/špatném stavu

nose: have a (good) nose for sthmít čich/nos na co

nothing: better than nothinglepší než nic

order: in good orderv dobrém stavu, v pořádku

reasoned: (well-)reasoned(dobře) promyšlený

repair: in good/bad repairv dobrém/špatném stavu dům ap.

represent: be (well) representedbýt (dostatečně) zastoupen v parlamentu ap.

riddance: good riddanceto sb/sth spánembohem, zaplať Pánbůh (že je pryč) kdo/co

risk: a good riskdůvěryhodný partner pro úvěr ap.

rounded: (well-)roundedvyzrálý, zralý osobnost, sýr

shape: be in good shapebýt v dobrém stavu, být ve formě, být na tom dobře

shot: give sth one's best shotdát do čeho všechno v závodě ap.

sooner: the sooner the betterčím dřív(e), tím líp

start: get off to a good/bad startzačít nadějně/nevalně

suited: well suiteddobře se k sobě hodící pár

supplied: (well) suppliedwith sth (dobře) zásobený, vybavený čím, s hojným množstvím čeho

term: be on good terms with sbbýt zadobře, dobře vycházet s kým

time: at the best of timesi když to dobře jde, i při nejlepším (úsilí)

time: in good timezavčasu, dostatečně brzy před začátkem

time: in good timeaž na to uzraje doba, až přijde ten správný čas

trim: be in (good) trimbýt v dobré formě/kondici, být fit

turn: do sb a good turnprokázat komu službu/laskavost

turned out: well turned outvyfešákovaný, hovor. oháknutý elegantně oblečený

versed: be (well) versed in sthvyznat se, dobře se orientovat, být zběhlý v čem

very: Very goodzajisté, provedu

way: be well on the way to doing sthbýt na nejlepší cestě, mít nakročeno k čemu

wear: wear wellvydržet, mít trvanlivost, málo se opotřebovávat nepodléhat času

well: as well asjakož i, stejně jako

well: sb would do well to do sthkdo by udělal dobře, kdyby udělal co, bylo by dobré, aby kdo udělal co

well: Well, well!Podívejme!, To jsou věci!, Ale ale! pobaveně

well: oh wellno nevadí, no nic

well: as welltaké, stejně tak