Hlavní obsah

ono

Částice

  • neosobní navozenía ono nicbut nothing happenedOno se to snadno řekne ...It is easier said than done ...Ono mu totiž nebylo dobře.It was because he didn't feel well.

Vyskytuje se v

: ať je (to) ... nebobe it ... or

binec: kde je binecsth is a mess, sth is (in) a shambles

čas: je (nejvyšší) čas ...it's (high) time ...

důležitý: nejdůležitější je ...the most important thing is ...

něj: od/za nějfrom/for him

nutno: je nutno dělat coit's necessary, it's imperative to do sth

onen, ona, ono: ten či onenthis or that

oni, ony, ona: s nimiwith them

poptávka: po čem je velká poptávkasth is in high/great demand, there is a high/brisk demand for sth

aby: Utekl ze země, aby ho nezajali.He fled the country lest he be captured.

akorát: Přišel akorát on.Only he came.

ale: To je ale auto!What a car!

anglicky: Jak je to anglicky?How do you say it in English?

Angličan: Je to Angličan.He's English.

ano: On to neví, ale já ano!He doesn't know, but I do!

asi: Je doma? – Asi ano.Is he at home? – I guess so.

audience: Král jim udělil audienci.The king granted/gave them an audience.

: Mohlo by jich být až 20 000.There could be as many as 20 000 of them.

bez, beze: To je bez debaty.No doubt about that.

bezva: Je to bezva holka.She's a great girl.

bída: To je ale bída. špatná kvalitaThat's shameful(ly poor).

blbě: Je mi blbě.I feel sick.

blesk: Udeřil do něj blesk., Byl zasažen bleskem.He was struck by lightning.

blízko: Je tady někde blízko benzínka?Is there a gas station nearby?

blízký: Kde je nejbližší nemocnice?Where is the nearest hospital?

bomba: To je bomba! parádaThat's great/cool!, Wow!

brát: Neber ji s sebou.Don't take her with you.

Brit: Je to Brit.He's British.

brzy: Ještě je brzy.It's too early.

budit: Ještě ho nebuď.Don't wake him yet.

být: Je naživu.He is alive.

cena: To je v ceně. zahrnutoIt's included (in the price).

co: Co je ti do toho?It is not your business!, That's none of your business!

copak: Copak je to vůbec možné?Is it possible at all?

ctít: To ho jenom ctí.That does him credit.

černoška: Je to černoška.She is black.

čí: Čí je to vina?Whose fault is it?

čouhat: Z kapsy mu čouhal nůž.A knife was poking out of his pocket.

daleko: Je to odsud daleko?Is it far from here?

dařit se: Ve škole se mu daří.He is doing well at school.

dát: Můžeš mi ho dát (k telefonu)?Can you put him on (the phone)?

dávno: Je to už dávno co ...It's been a long time since ...

den: Co je dnes za den?What day is it today?

dít se: Co se s ním děje?What is wrong with him?

divně: Je mi divně.I feel funny/peculiar/out of sorts.

divný: Je divné, že ...It is strange (that) ...

dnes: Kolikátého dnes je?What day is it today?

dobrota: To je dobrota!It's delicious/yummy/scrumptious!

dobrý: Je dobrý v matematice.He is good at maths.

docházet: Začíná mu docházet, že ...It is beginning to dawn on him that ...

dojetí: Hlas se jí chvěl dojetím.Her voice trembled with emotion.

dojít: Pak mu to došlo.Then the penny dropped., Then it dawned on him.

doma: Je tvůj táta doma?Is you father in?

donutit: Výhrůžkami ho donutili, aby se přiznal.They frightened him into confessing.

doprovodit: Doprovodil ji domů.He walked her home.

dosavadní: Jeho dosavadní největší úspěch.His greatest success so far.

dost: Je dost chytrý na to, aby to věděl.He is clever enough to know that.

dostání: Je to těžko k dostání.It's hard to get.

dostihnout: Brzy jsem ji dostihl.I caught up with her soon.

dosud, doposud: Dosud je to v záruce.It is still under warranty.

dovést: Doveďte ho s sebou.Bring him with you.

dovolený: Je to dovolené?Is it allowed?

drahý: Je to na mě příliš drahé.It is too expensive for me.

draze: V Londýně je draho.London is an expensive city.

důchod: Teď je v důchodu.He is retired now.

dusno: Je (tam) dusno. o počasíIt's sultry/sticky.

Francouz: Je Francouz.He is French.

fuk: Je mi to fuk.I don't give a (tinker's) damn., I don't care a fig., I couldn't care less.

háček: V tom je právě ten háček!Therein lies the rub!

hádat: Hádal bych jí tak 40.I would guess her age at about 40.

hanba: Je mi za něj hanba.I am ashamed of him.

harašit: hovor. Haraší mu.He is strange in the head., He has lost his marbles.

hezky: Je hezky.The weather is fine.