Hlavní obsah

dnes, hovor. dneska

Vyskytuje se v

noc: dnes v nocitonight

cítit se: Dnes se na to necítím.I don't feel up to it today.

čas: Máš dnes večer čas?Are you free tonight?

dávat: Co dávají dnes večer?What's on tonight?

den: Co je dnes za den?What day is it today?

kolikátý: Kolikátého dnes je?What is the date today?, What date is it today?

mít: To máme dnes hezky!What a beautiful day it is today!, What beautiful weather we're having!

odpadnout: Dnes vyučování odpadlo.There was no school today.

odpoledne: dnes/zítra odpolednethis/tomorrow afternoon

pěkně: Dnes je pěkně.The weather is nice today., Nice weather today.

pořádně: Dnes je pořádně horko!It is pretty hot today!

ráno: dnes/včera/zítra ránothis/yesterday/tomorrow morning

stíhat: Dneska to nějak nestíhám.I am not managing today.

večer: dnes večertonight, this evening

všechen, všechna, všechno: To je pro dnes vše.That's all for today.

vyučování: Dnes odpadá vyučování.The school is cancelled today., There are no classes today.

doba: (Dnes) je jiná doba.Times have changed.

zítřek: Co můžeš udělat dnes, neodkládej na zítřek.Don't put off till tomorrow what you can do today., Never leave that till tomorrow which you can do today.

this: up to this daydo dnes, do dnešního dne

board: This goes by the board today.Dnes o to nikdo nestojí.

class: We have no classes today!Dneska není vyučování/škola!

date: What is the date today?Kolikátého dnes je?

feel: How are you feeling today?Jak se dnes cítíte?

free: Are you free this evening?Máš dnes večer čas?

have on: Have you anything on tonight?Máš dnes večer něco? v plánu ap.

lie-in: I had a lie-in today.Dneska jsem si přispal.

this: this morningdneska ráno

warm: It will be warm today.Dnes bude teplo.