Hlavní obsah

kolikátý

Číslovka

  • whatvětšinou se jen opisuje pomocí what nebo času předpřítomnéhoKolikátého dnes je?What is the date today?, What date is it today?Kolikáté pivo už pije?How many beers has he had?

Vyskytuje se v

tolik: tak mnoho - kolik as much - as, počitatelné as many - astolik - kolik

brát: How much do you make a month?Kolik bereš měsíčně?

dělat: How much is it (altogether)?, How much does it come to?, How much does it make?Kolik to dělá (celkem)?

dioptrie: How strong are your glasses/is your prescription?Kolik máte dioptrií?

dítě: How many children do you have?Kolik máte dětí?

dlužit: How much do I owe you?Kolik ti dlužím?

dnes: What day is it today?Kolikátého dnes je?

hodina: What time is it?Kolik je hodin?

jich: How many are they?, How many of them are there?Kolik jich je?

kolikátý: What is the date today?, What date is it today?Kolikátého dnes je?

léto: How old are you?Kolik je ti let?

přijet: What time is the train due?V kolik má ten vlak přijet?

přijít: How much will it cost?, hovor. What's the damage?Na kolik to přijde?

rok: How old are you?, What is your age?Kolik je ti roků?

říct si: How much do they charge for it?Kolik si za to řeknou?

stát: How much is it/does it cost?Kolik to stojí?

utržit: How much did he get for it?Kolik za to utržil?

v, ve: (At) what time?V kolik hodin?

vážit: How much does it weigh?Kolik to váží?

vydělat: How much does he make a year?Kolik vydělá ročně?

za: How much is it per night?Kolik je to za noc?

zavírat: What time do the shops close?V kolik hodin zavírají obchody?

zbýt: How much money do you have left?Kolik ti zbylo peněz?

colic: renal colicledvinová kolika

how: how much/manykolik

many: as many as possibleco nejvíce, kolik jen jde čeho

score: Is anybody keeping score?Počítá někdo, kolik to je? při fotbale ap.

age: What is your age?, What age are you?Kolik je ti let?

ask: ask sb the timezeptat se koho kolik je hodin

cost: How much does it cost?Kolik to stojí?

date: What is the date today?Kolikátého dnes je?

due: What time is the train due?V kolik má ten vlak přijet?

heavy: How heavy are you?Kolik vážíš?

matter: No matter how old I am ...Nehledě na to, kolik je mi let ...

much: How much is it?Kolik to stojí?

old: How old are you?Kolik ti je let?

overall: How much will it cost overall?Kolik to bude stát celkem?

time: What time is it?Kolik je hodin?

what: What time is it?Kolik je hodin?

kolik: as much/many ... as ...tolik ... kolik