Hlavní obsah

rok

Podstatné jméno, rod mužský

  • yeartento/minulý/příští/nadcházející rokthis/last/next/coming yearv roce 1996in (the year) 1996Jsou mu dva roky.He is two years old.Kolik je ti roků?How old are you?, What is your age?rok narozeníyear of birthšťastný Nový rokHappy New Yearškolní rokschool year

Vyskytuje se v

astronomický: solar yearastronomický rok

houpací: houpací křeslorocking chair, rocker

kamenný: kamenná sůlrock salt

křeslo: houpací křeslorocking chair, rocker

kůň: houpací kůňrocking horse, cockhorse, hobbyhorse

led: s ledem whisky ap.on the rocks

nový: Happy New Year!Šťastný Nový rok!

přelom: at the turn of the year/centuryna přelomu roku/století

přestupný: leap year, řidč. bissextile yearpřestupný rok

převis: geol. skalní převisoverhang (of rock), overhanging rock/cliff

starý: old/past yearstarý rok končící

stěna: skalní stěnarock face/wall

světelný: light yearastron. světelný rok

školní: school yearškolní rok

šťastný: Happy New YearŠťastný Nový rok

Vánoce: Merry Christmas and a Happy New Year!Veselé Vánoce a šťastný nový rok!

co: It's been one year since he won.Je to rok, co vyhrál.

kalendářní: calendar day/week/yearkalendářní den/týden/rok

kolem: somewhere around 1976někdy kolem roku 1976

letošní: this yearletošní rok

loňský: the last year, kniž. yesteryearloňský rok

minulý: last week/yearminulý týden/rok

mladší: He is three years younger than me.Je o tři roky mladší než já.

necelý: in less than a yearza necelý rok

o: two years oldero dva roky starší

odsoudit: He was given a three-year sentence.Odsoudili ho na tři roky.

plodný: fruitful yearplodný rok

průběh: in the course of time/the day/the yearv průběhu času/dne/roku

strávit: I spent there almost one year.Strávil jsem tam skoro rok.

: as far back as in 1250už roku 1250

kámen: kámen, nůžky, papírrock, paper, scissors

kopýtko: vyhodit si z kopýtkahave one's fling, whoop it up, get one's rocks off, užít si ap. have a fling, vybouřit se v mládí sow one's (wild) oats

acid: acidní horninygeol. acid rocks

biannual: med. biannual examinationprohlídka jednou za půl roku

bit: valivé dláto, vrtná hlava pro tvrdou horninurock bit

candy: (cukrový) špalekcandy stick/cane, rock/stick candy

Christmas: Merry Christmas and a Happy New Year!Veselé Vánoce a šťastný nový rok!

climber: skálolezecrock climber

climbing: skálolezení, skálolezectvírock climbing

current: current yearběžný rok

face: skalní stěnarock face

far: as far back as (in) ...již v (roce) ...

fiscal: fiscal yearfiskální rok

fragmentary: úlomková horninageol. fragmentary rocks

hard: tvrdý jako kámen(as) hard as rock

igneous: vyvřelina, vyvřelá horninaigneous rock

lobster: langustaspiny lobster, rock lobster

long: all year longpo celý rok

massive: souvislá horninamassive rock

parent: matečná horninageol. parent rock

parrot: neoféma skalnírock parrot

rock: skalnička, alpínkabot. rock plant

rock bottom: dosáhnout samého dnareach/hit rock bottom

satin: provazová lávageol. satin rock

sedimentary: usazené horninysedimentary rocks

senior: senior yearposlední rok střední školy

stick: (cukrový) špalekstick of rock

thrush: skalníkrock thrush

volcanic: sopečná hornina, vyvřelinavolcanic rock

work: hours/years workedodpracované hodiny/roky

year: per yearza rok, ročně

back: She died back in 1984.Zemřela (už) v roce 1984.

disqualify: He was disqualified from driving for two years.Byl mu na dva roky odebrán řidičský průkaz.

down: římsa 40 stop pod čelní stěnou skálya ledge 40ft down the rock face

each: each yearkaždý rok

junior: be two years sb's juniorbýt o dva roky mladší než kdo

know: I have known him for years.Znám ho už roky.

slate: He was slated to become a minister in one year.Měl se stát za rok ministrem.

suspended sentence: He was given a one-year suspended sentence.Dostal rok podmíněně.

that: a recession like that of 1973recese jako ta z roku 1973

up: up to 1979až do roku 1979

blue: once in a blue moonjednou za uherský rok

rok: year of birthrok narození

punk: punk(rock)punk (rock)