Hlavní obsah

rok

Podstatné jméno, rod mužský

  • yeartento/minulý/příští/nadcházející rokthis/last/next/coming yearv roce 1996in (the year) 1996Jsou mu dva roky.He is two years old.Kolik je ti roků?How old are you?rok narozeníyear of birthšťastný Nový rokHappy New Yearškolní rokschool year

Vyskytuje se v

punk: punk (rock)punk(rock)

rock bottom: rock-bottomnejnižší možný o ceně, úrovni ap.

acid: geol. acid rocksacidní horniny

biannual: med. biannual examinationprohlídka jednou za půl roku

bit: rock bitvalivé dláto, vrtná hlava pro tvrdou horninu

candy: candy stick/cane, rock/stick candy(cukrový) špalek

Christmas: Merry Christmas and a Happy New Year!Veselé Vánoce a šťastný nový rok!

climber: rock climberskálolezec

climbing: rock climbingskálolezení, skálolezectví

current: current yearběžný rok

earth: earth yearpozemský rok

face: rock faceskalní stěna

far: as far back as (in) ...již v (roce) ...

fiscal: fiscal yearfiskální rok

fragmentary: geol. fragmentary rocksúlomková hornina

hard: (as) hard as rocktvrdý jako kámen

igneous: igneous rockvyvřelina, vyvřelá hornina

lobster: spiny lobster, rock lobsterlangusta

long: all year longpo celý rok

massive: massive rocksouvislá hornina

parent: geol. parent rockmatečná hornina

parrot: rock parrotneoféma skalní

rock bottom: reach/hit rock bottomdosáhnout samého dna

satin: geol. satin rockprovazová láva

sedimentary: sedimentary rocksusazené horniny

see: BrE see in the New Yearpřivítat nový rok být vzhůru přes půlnoc

senior: senior yearposlední rok střední školy

stick: stick of rock(cukrový) špalek

thrush: rock thrushskalník

volcanic: volcanic rocksopečná hornina, vyvřelina

work: hours/years workedodpracované hodiny/roky

year: per yearza rok, ročně

year: school yearškolní rok

year: financial yearfinanční rok

back: She died back in 1984.Zemřela (už) v roce 1984.

disqualify: He was disqualified from driving for two years.Byl mu na dva roky odebrán řidičský průkaz.

down: a ledge 40ft down the rock faceřímsa 40 stop pod čelní stěnou skály

each: each yearkaždý rok

hold: I lost my hold on the rock and ...Už jsem se na té skále neudržel a...

junior: be two years sb's juniorbýt o dva roky mladší než kdo

know: I have known him for years.Znám ho už roky.

slate: He was slated to become a minister in one year.Měl se stát za rok ministrem.

suspended sentence: He was given a one-year suspended sentence.Dostal rok podmíněně.

that: a recession like that of 1973recese jako ta z roku 1973

up: up to 1979až do roku 1979

blue: once in a blue moonjednou za uherský rok

astronomický: astronomický roksolar year

houpací: houpací křeslorocking chair, rocker

houpací: houpací kůňrocking horse, cockhorse

kamenný: kamenná sůlrock salt

křeslo: houpací křeslorocking chair, rocker

kůň: houpací kůňrocking horse, cockhorse, hobbyhorse

led: s ledem whisky ap.on the rocks

nový: Šťastný Nový rok!Happy New Year!

přelom: na přelomu roku/stoletíat the turn of the year/century

přestupný: přestupný rokleap year

převis: geol. skalní převisoverhang (of rock), overhanging rock/cliff

starý: starý rok končícíold/past year

stěna: skalní stěnarock face/wall

světelný: astron. světelný roklight year

školní: školní rokschool year

šťastný: Šťastný Nový rokHappy New Year

Vánoce: Veselé Vánoce a šťastný nový rok!Merry Christmas and a Happy New Year!

co: Je to rok, co vyhrál.It's been one year since he won.

kalendářní: kalendářní den/týden/rokcalendar day/week/year

kolem: někdy kolem roku 1976somewhere around 1976

letošní: letošní rokthis year

loňský: loňský rokthe last year, kniž. yesteryear

minulý: minulý týden/roklast week/year

mladší: Je o tři roky mladší než já.He is three years younger than me.

necelý: za necelý rokin less than a year

o: o dva roky staršítwo years older

odsoudit: Odsoudili ho na tři roky.He was given a three-year sentence.

plodný: plodný rokfruitful year

průběh: v průběhu času/dne/rokuin the course of time/the day/the year

strávit: Strávil jsem tam skoro rok.I spent there almost one year.

: roku 1250as far back as in 1250

kámen: kámen, nůžky, papírrock, paper, scissors

kopýtko: vyhodit si z kopýtkahave one's fling, whoop it up, get one's rocks off, užít si ap. have a fling, vybouřit se v mládí sow one's (wild) oats