Hlavní obsah

led [led]

Související hesla

pt&pp of lead

Vyskytuje se v

field: lead the fieldvynikat v oboru, být nejlepší

lad: the ladskámoši, kluci

lead on: lead sb onnavést, zlákat koho k čemu lží ap.

open up: open up a leadvytvořit si náskok, získat vedení v závodě, soutěži ap.

thing: one thing led to anothernějak se to seběhlo

way: lead the way(za)vést koho, jít před kým ukazovat cestu

climbing: ledolezení, lezení v leduice climbing

cling: cling to one's leadudržovat si vedení

crush: drcený led, ledová tříšťcrushed ice

cube: kostka ledu/cukruice/sugar cube

extension: extension cord/lead/cableprodlužovačka

false: false leadfalešná stopa v pátrání ap.

hand-to-mouth: lead a hand-to-mouth existencežít z ruky do úst, třít bídu s nouzí

ice: sáček s ledem jako obkladice-bag

lead: lead sb by the handvést koho za ruku

leading: leading companiespřední společnosti

lead-up: lead-up to the electionpředvolební období

path: lead sb up/AmE down the garden path about sthpřevézt koho s čím, vodit za nos, věšet bulíky na nos komu

pick: sekáček na ledice pick

spirit: leading spiritvůdčí duch hnutí, revoluce ap.

tray: forma na led do mrazáku ap.ice cube tray

back burner: dát co k ledu, odložit co na později méně naléhavý problém ap.put sth on the back burner

high wire: pohybovat se na tenkém ledě, balancovat na ostří nožebe on a high wire, perform a high-wire act

tightrope: být v zapeklité situaci, pohybovat se na tenkém leděwalk a tightrope

citlivý: sedmý stupeň leading tone, subtonichud. citlivý tón

čelo: be in the leadsport. být v čele závodu

dvojí: lead double lifevést dvojí život

hlavní: lead role, main partdiv., film. hlavní role

kabel: BrE jump leads, AmE jumper cablesmotor. startovací kabely

led: kostka leduice cube

měkký: soft-lead pencilměkká tužka

role: lead role, main parthlavní role

stáhnout: snížit gain on sb, reduce sb's margin/lead, dohnat catch up with sbstáhnout čí náskok

stoupání: leadstoupání (závitu)

sugestivní: leading/s podtextem loaded questionsugestivní otázka

špice: get to the top/do vedení leaddostat se na špici

špičkový: top/leading expertšpičkový odborník

vedení: take the leadujmout se vedení

vůdčí: leading figure, osnovatel ap. mastermindvůdčí osobnost

postavení: leading positionvedoucí postavení

pozice: take the leadsport. dostat se na vedoucí pozici

prim: i přen. play first fiddle, v orchestru BrE play first violin, leadhrát prim

přední: leading companiespřední společnosti

vedoucí: leading power/rolevedoucí síla/úloha

vést: He is still in the lead.Ještě pořád vede.

vrch: lead uphillstoupat do vrchu cesta ap.

vysekat: vysekat díru do leducut a hole in the ice

zavést: They led me into the house.Zavedli mě do domu.

bruslit: přen. bruslit na tenkém leděskate on thin ice

Řím: All roads lead to Rome.Všechny cesty vedou do Říma.

věšet: hovor. pull sb's leg, hovor. lead sb up the garden path, pull the wool over sb's eyesvěšet komu bulíky na nos

astray: be led astray by sbbýt sveden na scestí kým k nepravosti ap.