Hlavní obsah

cube [kjuːb]

Vyskytuje se v

cukr: cube/granulated/icing sugarkostkový/krystalový/moučkový cukr

kostka: sugar lump/cube, lump of sugarkostka cukru

led: ice cubekostka ledu

mocnina: cube, third powertřetí mocnina

odmocnina: square/cube/fourth rootdruhá/třetí/čtvrtá odmocnina

cube: ice/sugar cubekostka ledu/cukru