Hlavní obsah

hlavní

Přídavné jméno

  • main, chief, principal(jeden z největších) major(převládající) dominant(vedoucí) head(přední) leading(prvořadý) primary, overridinghlavní chod/jídlomain coursehlavní město(the) capitalmít/studovat co jako hlavní obormajor in sthdiv., film. hlavní rolelead role, main partv hlavní roli/hlavních rolích ...starring ...hlavní silnicemain roadling. hlavní větamain clausena hlavním nádražíat the main stationhlavní poštageneral post office

Vyskytuje se v

film: hlavní/celovečerní filmfeature (film)

hrát: hrát hlavní roli v čemto star in sth

hrdina: hlavní hrdinamain/principal character

hygienik: hlavní hygienikchief health officer, BrE Chief Medical Officer, AmE Surgeon General

chrámový: stav. hlavní/postranní chrámová loďnave/aisle

kniha: (hlavní) účetní knihaledger

komunikace: hlavní komunikacemain road

město: hlavní město čehothe capital of sth

arterial: dopr. arterial roaddopravní tepna, hlavní tah

builder: master builder(hlavní) stavitel architekt, živnostník

busy: busy seasonhlavní sezona hotelů ap.

central: central train stationhlavní vlakové nádraží

centre stage: take centre stagebýt ústřední postavou, sehrát hlavní úlohu v dění ap.

chief: chief cookšéfkuchař, hlavní kuchař

chief: editor-in-chiefšéfredaktor, hlavní redaktor

clearway: urban clearway(hlavní) městský tah se zákazem zastavení

core: ekon. core businesshlavní činnost/obor podnikání firmy

direction: cardinal directions(hlavní) světové strany

distribution: elektr. distribution mainshlavní rozvodné vedení

facade: front facadehlavní průčelí

general: ekon. general accounthlavní konto

general: accountant-generalhlavní účetní

grand: Grand Prizevelká/hlavní cena

great: great hallvelký sál, hlavní sál/aula

gunpoint: be held at gunpointhledět do hlavně zbraně, být ohrožován (střelnou) zbraní

head: head officehlavní sídlo, ústředí, ředitelství organizace

keynote: keynote address/speechprogramové prohlášení, přednesení hlavních cílů politických ap.

leading: leading lady/manherečka/herec v hlavní roli

maid: AmE maid of honor(hlavní) družička

main: main coursehlavní chod jídla

mainline: mainline stationstanice na hlavní trase

mainstream: go mainstreamstát se mainstreamovou záležitostí, posunout se do hlavního proudu

manager: accounts managerhlavní účetní

master: master builder(hlavní) stavitel

master: master copyhlavní/první kopie, originál záznamu, nahrávky ap.

matron: matron of honourhlavní družička vdaná žena

mop: mop-headeds korunou bez hlavní větve strom

outline: in outlinev hlavních/hrubých rysech, zhruba popsat ap.

photography: director of photography(hlavní) kameraman

preoccupied: be preoccupied with sthzabývat se (hlavně) čím, myslet jen na co, starat se jen o co

prime: prime contractorhlavní (smluvní) dodavatel

principal: principal residencehlavní sídlo

principal: stav. principal rafterhlavní krokev

rafter: principal rafterhlavní krokev

riot: riot gunpuška na gumové projektily k rozhánění výtržníků ap., brokovnice (s krátkou hlavní)

speech: keynote speechpřednesení zásadních bodů/hlavních cílů politického programu ap.

sponsor: chief sponsor of sthhlavní sponzor čeho

staple: staple food/diethlavní součást stravy, základní potravina

suspect: prime suspecthlavní podezřelý

top: top storieshlavní zprávy ve zpravodajství ap.

top: div. top the billbýt hlavním tahákem

tourist: major tourist attractionshlavní turistické atrakce