Hlavní obsah

hrát

Nedokonavé sloveso

  1. (hry ap.) co play sth
  2. (hazard) gamble, play for money
  3. na co, s čím (děti) play at/with sth
  4. (tenis ap.) play sth
  5. (na nástroj) na co play sthhrát na kytaruplay the guitar
  6. (herecky) koho/co play sb/sth, act(interpretovat ap.) perform sthCo hrají v kině?What's on in the cinema?hrát roli kohoplay the part of sb, represent, impersonate, portray sbhrát hlavní roli v čemto star in sth

Vyskytuje se v

dudy: play the bagpipeshrát na dudy

honěná: play the taghrát na honěnou

housle: play the violin, hovor. to fiddlehrát na housle

hrát si: play (at) soldiershrát si na vojáky

neprospěch: work to sb's disadvantage, určitý rys ap. tell against sbhrát v neprospěch koho

oslabení: play short-handedhrát v oslabení

proti: play (against) sbhrát proti komu

rytmus: be/play out of time, be/play off the beatbýt/hrát mimo rytmus

schovávaná: play hide-and-seekhrát si na schovávanou

vabank: go for brokehrát vabank

voják: play (at) soldiershrát si na vojáky

buben: play the drumshrát na bubny

doopravdy: He was just acting. It wasn't for real.Jenom to hrál. Nebylo to doopravdy.

klavír: play the pianohrát na klavír

kostka: (play) dicehrát kostky

kytara: play the guitarhrát na kytaru

na: play the guitarhrát na kytaru

prim: i přen. play first fiddle, v orchestru BrE play first violin, leadhrát prim

tichý: play Chinese whispershrát (na) tichou poštu

trumpeta: play the trumpethrát na trumpetu

umět: I can play the guitar.Umím hrát na kytaru.

piano: play the pianohrát na piano

act: hovor. put on an acthrát divadýlko, předstírat

believe: make believepředstírat, hrát

blow: blow a trumpethrát na trumpetu

card: play cardshrát karty

crap: shoot crapshrát kostky

cymbal: play the cymbalshrát na činely

dart: play dartshrát šipky

forfeit: play forfeitshrát na fanty

hide-and-seek: play hide-and-seekhrát (si) na schovávanou

learn: learn the pianonaučit se (hrát) na klavír

male: male impersonatoržena, která hraje muže

opposite: play opposite sbhrát ve vedlejší roli s kým, sekundovat ve vedlejší roli komu

play: BrE play awayhrát venku na hřišti soupeře

roulette: play roulettehrát ruletu

sheet music: play from sheet musichrát z not

true: be true to osfbýt sám sebou, na nic si nehrát, nic nepředstírat

work: work in sb's favourpomáhat komu, hrát ve prospěch koho situace ap.

cast: Who's in the cast?Kdo v tom hraje?

feature: The film features a Russian actor.Ve filmu hraje jednu z hlavních rolí ruský herec.

go: It's your go.Jsi na řadě., Hraješ.

make: He makes like a movie star.Dělá ze sebe hvězdu., Hraje si na filmovou hvězdu.

the: She played the guitar.Hrála na kytaru.

hrát: play the part of sb, represent, impersonate, portray sbhrát roli koho