Hlavní obsah

main [meɪn]

Přídavné jméno

Podstatné jméno

  1. (the) mains vedení, přívod, potrubí vody, odpadu ap.water main(s)vodovodní řad
  2. (the) mains hl. BrEsíť elektrická ap.plug sth into the mainszapojit co do sítěmains voltagesíťové napětí

Vyskytuje se v

mine: be minedbýt zaminovaný/podminovaný

clearance: mine clearanceodminování

copper: copper mineměděný důl

distribution: elektr. distribution mainshlavní rozvodné vedení

mine: mine clearanceodminování

mining: coal miningtěžba uhlí

opencast: BrE opencast minepovrchový důl

opencast: opencast miningpovrchová těžba

ore: ore minerudný důl

personnel: voj. anti-personnel mineprotipěchotní mina

salt: salt minesolný důl

sonic: sonic mineakustická mina aktivovaná zvukem lodi ap.

surface: horn. surface minepovrchový důl

transformer: mains transformersíťový transformátor

complaint: My main complaint is that ...Nejvíc mi vadí, že ...

door: main/back doorhlavní/zadní vchod

good: He's a good friend of mine.Je to můj dobrý přítel.

grievance: Their main grievance is that ...Nejvíc jim vadí, že ...

mine: It was his fault, not mine.Byla to jeho chyba, ne moje.

mine: a good friend of minemůj dobrý přítel

mine: Gold is mined here.Těží se zde zlato.

takeaway: The big/main takeaway from this film is ...Hlavní, co si z tohoto filmu (můžeme) odnést, je...

worry: My main worry is ...Největší starost mi dělá ...

guess: Your guess is as good as mine.Nevím (o tom) víc než ty., Vím o tom asi tolik, co ty.