Hlavní obsah

main [meɪn]

Přídavné jméno

Podstatné jméno

  1. (the) mains vedení, přívod, potrubí vody, odpadu ap.water main(s)vodovodní řad
  2. (the) mains hl. BrEsíť elektrická ap.plug sth into the mainszapojit co do sítěmains voltagesíťové napětí

Vyskytuje se v

main: (the) mainsvedení, přívod, potrubí vody, odpadu ap.

mine: be minedbýt zaminovaný/podminovaný

clearance: mine clearanceodminování, odstraňování min

copper: copper mineměděný důl

distribution: elektr. distribution mainshlavní rozvodné vedení

mining: coal miningtěžba uhlí

opencast: BrE opencast minepovrchový důl

ore: ore minerudný důl

personnel: voj. anti-personnel mineprotipěchotní mina

salt: salt minesolný důl

sonic: sonic mineakustická mina aktivovaná zvukem lodi ap.

surface: horn. surface minepovrchový důl

transformer: mains transformersíťový transformátor

complaint: My main complaint is that ...Nejvíc mi vadí, že ...

door: main/back doorhlavní/zadní vchod

good: He's a good friend of mine.Je to můj dobrý přítel.

grievance: Their main grievance is that ...Nejvíc jim vadí, že ...

worry: My main worry is ...Největší starost mi dělá ...

guess: Your guess is as good as mine.Nevím (o tom) víc než ty., Vím o tom asi tolik, co ty.