Hlavní obsah

sea [siː]

Podstatné jméno

  • mořeby the seau mořeopen seaotevřené mořesea battlenámořní bitva100 meters above sea level100 metrů nad mořembeyond the seaza mořem, v zámoříput to seavyplout, vydat se na moře loď

Vyskytuje se v

bass: (sea) bassmořčák, hovor. mořský okoun

Mediterranean: the Mediterranean (Sea)Středozemní moře

Baltic: Baltic SeaBalt(ské moře)

buckthorn: bot. sea buckthornrakytník řešetlákový

Crete: Sea of CreteKrétské moře

cucumber: zool. sea cucumbersumýš

fir: zool. sea firkolonie polypovců

heavy: heavy seasrozbouřené moře

hedgehog: sea hedgehogmořský ježek ježovka

level: mean sea levelstřední úroveň hladiny moře mezi přílivem a odlivem

marginal: geogr. marginal seapobřežní vody 6 km široký pás podél pobřeží státu

mile: sea milenámořní míle 1853,18 m

narrow: narrow seas= moře dělící Anglii od blízkých pevnin Irské moře a kanál La Manche

Norwegian: Norwegian SeaNorské moře

peril: perils of the seanámořní rizika ztroskotání ap.

pike: zool. sea pikekostlín, jehlice

scroll: náb., hist. Dead Sea scrollssvitky od Mrtvého moře

blend in: This fish can perfectly blend in with the sea bottom.Tato ryba umí dokonale splynout s mořským dnem.

cast away: Three men were cast away at sea.Na moři ztroskotali tři muži.

arabský: geogr. Arabské mořeArabian sea

dno: mořské dnoseabed, sea bottom

hladina: nad hladinou moře výškaabove the sea level

jónský: geogr. Jónské mořeIonian Sea

koník: mořský koníksea horse, seahorse

moře: na mořion the/at sea

moře: Baltské/Severní/Karibské mořethe Baltic/North/Caribbean Sea

mořský: mořská okurkasea cucumber

mořský: zool. mořská želva(sea) turtle

mořský: zool. mořský ježeksea urchin

mrtvý: Mrtvé mořeDead Sea

nadmořský: nadmořská výškaaltitude, height above sea level, elevation

okurka: hovor. mořská okurka sumýšsea cucumber

proud: mořský proudsea current

rakytník: rakytník řešetlákovýsea buckthorn

rozbouřený: rozbouřené mořerough sea, s obrovskými vlnami mountainous seas

rudý: geogr. Rudé mořethe Red Sea

středozemní: Středozemní mořethe Mediterranean Sea

teplý: geogr. teplý mořský proudwarm sea current

úroveň: úroveň mořské hladinysea level

vlk: mořský vlksea dog

výška: nadmořská výškaaltitude, elevation, height above sea level

žlutý: geogr. Žluté mořeYellow Sea

vlévat se: Řeka se vlévá do moře.The river flows into the sea.

volný: na volném mořiin the open sea

tápat: tápat v nejistotěbe all at sea, být dezorientován flounder about