Hlavní obsah

sea [siː]

Podstatné jméno

  • mořeby the seau mořeopen seaotevřené mořesea battlenámořní bitva100 meters above sea level100 metrů nad mořembeyond the seaza mořem, v zámoříput to seavyplout, vydat se na moře, odrazit od břehu loď

Vyskytuje se v

Mediterranean: the Mediterranean (Sea)Středozemní moře

sea: be all at seabýt úplně zmatený, tápat v nejistotě

Baltic: Baltic SeaBalt(ské moře)

buckthorn: bot. sea buckthornrakytník řešetlákový

Crete: Sea of CreteKrétské moře

cucumber: zool. sea cucumbersumýš, hovor. mořská okurka

fir: zool. sea firkolonie polypovců

heavy: heavy seasrozbouřené moře

hedgehog: sea hedgehogmořský ježek ježovka

level: mean sea levelstřední úroveň hladiny moře mezi přílivem a odlivem

marginal: geogr. marginal seapobřežní vody 6 km široký pás podél pobřeží státu

mile: sea milenámořní míle 1853,18 m

narrow: narrow seas= moře dělící Anglii od blízkých pevnin Irské moře a kanál La Manche

Norwegian: Norwegian SeaNorské moře

peril: perils of the seanámořní rizika ztroskotání ap.

pike: zool. sea pikekostlín, štikozubec, jehlice

scroll: náb., hist. Dead Sea scrollssvitky od Mrtvého moře

blend in: This fish can perfectly blend in with the sea bottom.Tato ryba umí dokonale splynout s mořským dnem.

arabský: Arabian seageogr. Arabské moře

dno: seabed, sea bottommořské dno

hladina: above the sea levelnad hladinou moře výška

jónský: Ionian Seageogr. Jónské moře

koník: sea horse, seahorsemořský koník

moře: on the/at seana moři

mořský: sea cucumbermořská okurka

mrtvý: Dead SeaMrtvé moře

nadmořský: altitude, height above sea level, elevationnadmořská výška

okurka: sea cucumberhovor. mořská okurka sumýš

plod: seafood, sea foodgastr. mořské plody

proud: sea currentmořský proud

rakytník: sea buckthornrakytník řešetlákový

rozbouřený: rough sea, s obrovskými vlnami mountainous seasrozbouřené moře

rudý: the Red Seageogr. Rudé moře

středozemní: the Mediterranean SeaStředozemní moře

teplý: warm sea currentgeogr. teplý mořský proud

úroveň: sea levelúroveň mořské hladiny

vlk: sea dog, kniž. Jack Tar, žert. old shipmořský vlk

výška: altitude, elevation, height above sea levelnadmořská výška

žlutý: Yellow Seageogr. Žluté moře

vlévat se: The river flows into the sea.Řeka se vlévá do moře.

volný: in the open seana volném moři

tápat: be all at sea, být dezorientován flounder abouttápat v nejistotě

bass: (sea) bassmořčák