Hlavní obsah

výška

Podstatné jméno, rod ženský

  1. (svislý rozměr) height(vzrůst) stature, tallnesstělesná výškabody height
  2. (trojúhelníka ap.) altitude, height
  3. (výše) height(nadmořská) altitude, elevationmít strach z výšekbe afraid of heightsnadmořská výškaaltitude, elevation, height above sea levelve výšce očíat eye level
  4. (prostor nad) height, highsport. skok do výškyhigh jumpsport. skákat do výškydo the high jump
  5. (obecně rozsah) amount, size, magnitudevýška výhryamount of the winnings
  6. (hlasu ap.) pitch

Vyskytuje se v

kohoutek: výška v kohoutkuheight at the shoulder

nadmořský: nadmořská výškaaltitude, height above sea level, elevation

skákat: sport. skákat do výšky/dálkydo the high/long jump

skokan: skokan do výškyhigh jumper

poměr: poměr mezi výškou a váhouheight to weight ratio

velký: ve velké nadmořské výšceat high altitude

above: shora, svrchu, z výškyfrom above

body: tělesná výškabody height

clear: světlá výška místnosti ap.clear height

cruising: letová (nadmořská) výškacruising altitude

flight: výška letuflight elevation

jump: skok do výškysport. high jump

jumper: skokan do výšky/dálkyhigh/long jumper

ride: světlá výška, světlost podvozku vozidlaride height

shoulder: výška v kohoutkuheight at the shoulder

hung up: Má mindrák ze své výšky.He's hung up about his height.

výška: nadmořská výškaaltitude, elevation, height above sea level