Hlavní obsah

jump [dʒʌmp]

Vyskytuje se v

joy: skákat radostíjump for joy

jump: získat náskok/výhodu před/nad kým/čímget the/a jump on sb/sth

quantum: in sth fyz. kvantový skok, přen. ohromný pokrok v čem, čehoquantum leap/jump

hop: trojskoksport. hop, skip and jump

queue: předběhnout/předbíhat ve frontějump the queue

ski: skoky na lyžíchski jumps

spider: skákavkajumping spider

squat: dřepy s výskokemsquat jumps, jump squats

červená: (pro)jet/nezastavit na červenourun/go through/jump a red light

daleký: sport. skok dalekýlong jump, AmE broad jump

fronta: předbíhat ve frontějump the queue

kabel: motor. startovací kabelyBrE jump leads, AmE jumper cables

projet: projet na červenourun/jump the red light, go/drive through red lights, jump the lights

příkop: vodní příkoppři dostizích water jump, hradní moat

seskok: seskok padákemparachute jump

skákat: sport. skákat do výšky/dálkydo the high/long jump

skok: skok dalekýlong jump

skokanský: skokanský můstekski jump

snožmo: skok snožmotwo-footed jump

ukvapit se: ukvapit se v závěrechjump to conclusions

vysoký: sport. skok vysokýhigh jump

vystartovat: sport. předčasně vystartovatjump the gun

výška: sport. skok do výškyhigh jump

záchytný: záchytný bodklíč, vodítko clue, referenční bod point of reference, jako odrazový můstek jumping-off point

odskákat: Tak to si odskáčeš!You'll smart for this!, You are for the high jump.

prudce: prudce vzrůst cena ap.rise sharply, surge, rocket, jump, shoot up

rozběh: skákat s rozběhem/bez rozběhudo/take a running/standing jump

ukvapený: dělat ukvapené závěryjump to conclusions

unáhlený: dělat unáhlené závěryjump to conclusions

vyběhnout: sport. vyběhnout předčasně před výstřelemjump the gun

vyhoupnout se: Cena se vyhoupla na ...The price rose/jumped to ...

vyjet: vyjet z kolejíjump the rails, derail, leave the track

vyskočit: vyskočit na nohyjump/spring to one's feet

vysoko: skákat (dost) vysokojump high (enough)

z, ze: Vyskočil z okna.He jumped out of the window.

okap: (dostat se) z deště pod okap(jump) out of the frying pan into the fire

oko: bít do očí být nápadnýstick out a mile, be very striking, ihned upoutat jump out at sb

gun: ukvapit se, unáhlit se, začít dřív, nečekat, sport. předčasně vystartovatjump/beat the gun