Hlavní obsah

skip [skɪp]

Vyskytuje se v

hop: sport. hop, skip and jumptrojskok

rope: skip(ping) ropešvihadlo

kontejner: jakákoli odpadní nádoba waste container, velký BrE (waste) skip, AmE Dumpsterodpadní kontejner

škola: play truant/AmE hooky, skip (off) school, BrE bunk off (from) school, AmE cut classes/schoolchodit za školu

přeskakovat: The CD (player) skips.CD (přehrávač) přeskakuje.

přeskočit: skip a few pagespřeskočit pár stránek

ulít se: jít za školu skip lessons, play truant, bunk off (from) schoolulít se ze školy

chodit: play truant/AmE hooky, skip school, bunk off schoolchodit za školu

za: skip school, bunk off (from) schoolchodit za školu

skip: skip (over)sth přeskočit co část textu ap.