Hlavní obsah

oko

Podstatné jméno, rod střední

  1. (zrakový orgán) anat. eyehovor. optic, peeperna vlastní očiwith one's own eyes
  2. (smyčka) loop(stahovací) noose(u sítě) mesh(nástraha) snarepuštěné/ujeté oko na punčošeBrE ladder, AmE run
  3. (karetní hra) karet. blackjack, twenty-one

Vyskytuje se v

třeštit: třeštit oči, třeštit zrakdívat se goggle, gape, stare wide-eyed at sth

valit: valit očipoulit na koho/co goggle, zírat stare at sb/sth

vypoulit: vypoulit očico pop (out) one's eyes

babočka: babočka paví okopeacock (butterfly)

bledě: bledě modré očipale blue eyes

hladový: hladové očihungry eyes, chtivé covetous eyes, dychtivé esurient eyes

koulet: koulet očimaroll one's eyes

kruh: kruhy pod očimaundereye circles, circles under the eyes

kuří: kuří okocorn

mhouřit: mhouřit očinarrow one's eyes, squint, squinch

mžitka: mžitky před očimablack spots in front of one's eyes

obrace: pletení/oko obracepurl (stitch)

oko: na vlastní očiwith one's own eyes

pálení: pálení očísmarting eyes

poulit: poulit oči na koho vyjeveně hledětstare, gape, goggle, hovor. gawk at sb

pozorovatelný: pozorovatelný pouhým okemobservable with the naked eye

převázat: převázat komu oči (páskou)blindfold sb

přivřít: přivřít očinarrow one's eyes

psí: dělat psí oči na koho smutnécast sad looks at sb

pustit: pustit okopunčocha ladder, na pletenině ap. drop a stitch

skleněný: skleněné oko/dveřeglass eye/door

spustit: nespustit oči z koho/čehokrásného ap. not to take one's eyes off sb/sth, stále hlídat not let sb out of one's sight

vlastní: na vlastní oči/ušiwith one's own eyes/ears

volský: gastr. volské okofried egg, sunny side up egg

vraní: bot. vraní oko (čtyřlisté)herb Paris

výška: ve výšce očíat eye level

zamhouřit: zamhouřit očinarrow one's eyes, zamžourat squint

kapat: kapat (si) kapky do očíput drops into one's eyes

kazit: kazit si oči/zdravíruin one's eyes/health

klopit: klopit oči/zraklower one's eyes

na: na vlastní očiwith one's own eyes

namáhat: namáhat (si) očistrain one's eyes

proletět: prolétnout co očimascan (through) sth

přimhouřit: přimhouřit očinarrow one's eyes, mžourat squint

skelný: skelné očiglassy eyes

sklopit: sklopit oči/zraklower/drop one's eyes

slepý: slepý na jedno okoblind in one eye

váček: váčky pod očima(under) eye bags, bags under the eyes

vykulit: Vykulil oči ...His eyes popped ...

výše: ve výši očíat eye level

vytřeštěný: oči vytřeštěné hrůzoueyes widened in horror

vyvalit: Vyvalil oči.His eyes popped out., He widened his eyes., He goggled at sb/sth.

vyzývat: Její oči ho vyzývaly, aby to udělal.Her eyes dared him to do it.

zaclonit: Zaclonil si oči před světlem.He shaded his eyes from the light.

zavázat: zavázat komu očiblindfold sb

zavřít: zavřít oči/ústaclose one's eyes/mouth

bít: bít do očí být nápadnýstick/stand out (like a sore thumb), leap to the eye

mysl: Sejde z o očí, sejde z mysli.Out of sight, out of mind.

pastva: pastva pro očifeast for the eye(s), sight for the gods

pěst: být jako pěst na oko nápadnýstick out like a sore thumb

pravda: podívat se pravdě do očíface the truth

promluvit: promluvit si s kým mezi čtyřma očimatalk to sb confidentially, potají have a quiet word with sb

pulec: mít oči jako pulec vypoukléhave bulging eyes, be bug-eyed

sejít: Sejde z očí, sejde z mysli.Out of sight, out of mind.

stopka: mít oči na stopkáchkeep one's eyes peeled

trn: být komu trnem v okube a thorn in sb's side

vypadnout: Jako by otci z oka vypadl.He is the spitting image of his father.

vyškrábat: vyškrábat komu očiscratch sb's eyes out

brink: být na pokraji smrti, hledět smrti do očíbe on the brink of death

face: podívat se pravdě do očíface the truth

lose: ztratit z očí koho/colose sight of sb/sth

ocular: pohyby očíocular movements

on: čí oči jsou upřeny na koho/cosb's eyes are on sb/sth

open: otevřít očiopen one's eyes

privacy: v soukromí, nerušeně, mezi čtyřma očimain privacy

reduction: potlačení efektu červených očífot. red-eye reduction

ring: kruhy pod očimarings under the eyes

side: bez obracení, dělaný jako volské oko, opečený z jedné strany vajíčkosunny side up

sight: nespustit koho z očí, nepustit koho z dohledu, stále koho sledovatnot let sb out of one's sight

slant: šikmé očislant(ed)/slanting eyes

sore: pálení očísore eyes

squeeze: pevně zavřít oči ze strachu ap.squeeze one's eyes shut

stitch: pustit oko při pletenídrop a stitch

unaided: viditelný pouhým okemvisible to the unaided eye

visible: viditelný pouhým okem bez přístrojevisible to the naked eye

half: Jeho oči byly napůl zavřené.His eyes were half closed.

itchy: Svědí mě oči.I've got itchy eyes.

look: Řekl to, aniž by zvedl oči.He said it without looking up.

vision: Zatmělo se mi před očima.My vision went black.

kulit: kulit očina koho/co goggle, zírat ap. gaze at sb/sth, stare wide-eyed